• Onafhankelijke informatie
  • Gecontroleerde specialisten
  • 162.000+ vergelijkingen
Gecontroleerde specialisten
Onafhankelijke informatie
Vergelijken via Slimster is gewoon mogelijk, maar houd wel rekening met de RIVM richtlijnen. #LetOpElkaar ❤️ Meer weten?

Vergoeding hoortoestellen

Heeft u een hoortoestel nodig? Een hoortoestel is niet goedkoop, maar gelukkig hoeft u de kosten niet helemaal zelf te dragen. Vanuit de zorgverzekering kunt u een vergoeding krijgen voor de aanschaf van uw gehoorapparaat. Uw zorgverzekeraar draagt maximaal 75% van de kosten van het hoortoestel vanuit de basisverzekering. De overige 25% valt onder de eigen bijdrage en is voor eigen rekening. Om in aanmerking te komen voor deze hoortoestel vergoeding zijn er een aantal voorwaarden opgesteld.

Hoortoestel vergoeding 2020

In 2017 en 2018 worden gehoorapparaten (deels) betaald vanuit de basisverzekering. De voorwaarde hiervoor is wel dat u meer dan 35 dB verlies moet hebben en/of last van tinnitus moet hebben. U heeft in principe recht op een gehoorapparaat waarbij u goed kunt functioneren, dit heet “functiegerichte aanspraak”. Volgens een bepaald protocol wordt u ingedeeld in één van de vijf categorieën. Hierbij is categorie één eenvoudig en categorie vijf het meest complex.

Hoortoestellen vergoedingen per verzekeraar

  • Invoegen verzekeraars
  • Invoegen verzekeraars

Voorwaarden vergoeding gehoorapparaat

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om recht te hebben op de vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar:

  • U laat een hoortest afnemen bij een kno-arts of de audicien. Tip: Vraag de gratis hoortest aan.
  • U heeft een gehoorverlies van meer dan 35dB. Aan de hand van de hoortest weet de audicien in welke categorie u zult vallen.
  • U krijgt alleen een vergoeding voor een hoortoestel binnen deze categorie.

Wat moet u betalen?

75% van uw hoortoestel wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. U moet echter wel een eigen bijdrage leveren, dit is vastgesteld op 25% van het aankoopbedrag. Deze eigen bijdrage kunt u verzekeren door een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Wat ook van belang is om te weten, is dat het bedrag dat vanuit uw basisverzekering wordt betaald, ten koste gaat van uw eigen risico. Oftewel de eerste €360,- betaalt u zelf.

Vergoeding gehoorapparaten 2020

Ook in 2018 is de maximale vergoeding die u kunt ontvangen vastgesteld op 75%. Dit is afhankelijk van het soort polis dat u heeft afgesloten. Een restitutiepolis of een naturapolis. Bij de eerste kunt u zelf kiezen voor een audicien. Als de behandeling aan de polisvoorwaarden voldoet en is gedekt zal de zorgverzekeraar het hoortoestel voor 75% van de marktconforme prijs vergoeden. Is de prijs bij uw audicien hoger dan de marktconforme prijs? Dan moet u zelf het verschil bijbetalen.

Bij een natura polis kunt u, voor de maximale vergoeding, alleen terecht bij de audiciens waar u zorgverzekeraar afspraken mee heeft gemaakt, oftewel contracten mee heeft afgesloten. Gaat u toch naar een andere audicien waar geen afspraken mee zijn gemaakt? Dan zult u een groter deel zelf moeten betalen. De zorgverzekeraar zal dan een kleiner percentage voor rekening nemen, bijvoorbeeld 50% of 70%. Dit betekent dat uw eigen bijdrage groter wordt. In het geval van een naturapolis is het dus zaak om, als u van de maximale vergoeding van 75% wilt gebruikmaken, te kiezen voor een audicien waar de zorgverzekeraar contracten mee heeft afgesloten.

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan is het goed mogelijk dat u een extra bijdrage van uw zorgverzekeraar kunt verwachten. Deze kunt u dan gebruiken om de eigen bijdrage van 25% te dekken. Het is afhankelijk van de zorgverzekeraar welke kosten precies gedekt zijn. Bij sommige verzekeraars is de aanvullende verzekering voldoende om de gehele eigen bijdrage af te dekken, terwijl bij andere zorgverzekeraars de aanvulling niet helemaal dekkend is. Hierdoor zult u nog steeds een (klein) gedeelte zelf moeten bekostigen.

Eigen bijdrage hoortoestel voor kinderen in 2016 afgeschaft

Vanaf 1 januari 2016 hoeven kinderen tot 18 jaar geen eigen bijdrage te betalen bij de aanschaf van een gehoorapparaat. De oorspronkelijke vergoeding van 75% zal hiermee veranderen naar een maximale vergoeding van 100%. Voor volwassenen met een leeftijd boven de 18 jaar gelden de regels die hierboven staan beschreven.

Vergoeding hoortoestel via Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Heeft u een gehoortoestel nodig om politiek actief te zijn of om vrijwilligerswerk uit te voeren? Voor slechthorende in deze categorie is er wellicht goed nieuws te melden. Sinds 2014 is er speciale wet in het leven geroepen genaamd Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bij de gemeente waar u woonachtig bent kunt u een vergoeding aanvragen voor de aanschaf van een gehoorapparaat.

Advies van StAr-gecertificeerde audicien

Heeft u vragen over de vergoeding die u krijgt van uw verzekering en wilt u weten hoeveel u moet betalen? De StAr gecertificeerde audiciens bij u in de omgeving kunnen u hierbij helpen. Zij zoeken voor u uit hoeveel een hoortoestel u gaat kosten en wat dit betekent qua eigen risico. Ook voor al uw andere vragen staan de hoorspecialisten voor u klaar.