Gebruiksvoorwaarden

Op dit moment zit je op een site van Slimster (een goede keuze, al zeggen we het zelf). Maar mogen we een moment van je tijd voordat je verder gaat? Het is vast niet je favoriete bezigheid, maar we willen je toch wijzen op onze gebruiksvoorwaarden. Uitgelegd in begrijpelijke taal en zonder kleine letters. Als gebruiker van deze website ga je met deze gebruiksvoorwaarden akkoord en zo weet je waar je aan toe bent.

Aansprakelijkheid

We zijn bij Slimster continu bezig met de verbetering en uitbreiding van onze diensten en doen ons uiterste best alleen volledige, juiste en actuele informatie weer te geven op de site. Helaas kunnen wij dit niet garanderen, mede door de snelle veranderingen rondom de producten en diensten die op onze site zijn genoemd. Slimster is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden of achterhaalde informatie, prijzen en/of aanbiedingen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op deze site zijn voor eigen rekening en op eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die is voortgekomen uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van de site.

Kom je ergens een fout tegen? Dan horen we dat graag van je via ons contactformulier.

Aangesloten bedrijven & andere partijen

Slimster werkt met een gedegen selectiebeleid en we sluiten niet zomaar ieder bedrijf of iedere professional aan. Toch staan we niet garant voor de levering en kwaliteit van de producten en diensten die op onze site staan genoemd. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor uitspraken die door derden worden gedaan, op onze site of in een uitgegeven offerte.

Externe websites

Slimster verwijst op de website soms via links of een andere manier naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en zijn hier in geen geval voor aansprakelijk. Ook houdt het plaatsen van een link door Slimster op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van deze sites.

Verzekeringen

Via Slimster kun je ook verzekeringen vergelijken door gebruik te maken van verschillende vergelijkingsmodules. We doen ons best om complete, juiste en begrijpelijke communicatie te geven bij het vergelijken van verzekeringen. We kunnen en mogen echter geen inhoudelijke vragen over de verzekeringen beantwoorden. In de module tonen we een overzichtelijk aanbod van minimaal 5 verzekeraars die je gaandeweg kunt filteren, zodat je eenvoudig de beste deal vindt.

Hoe we omgaan met je privacy

Wij respecteren je privacy en behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Maar wat betekent dit precies? We hebben het voor je uitgelegd in ons privacy statement:

Alles over copyright

Het is niet toegestaan om zomaar de inhoud van onze website over te nemen en verder verspreiden. Slimster behoudt alle rechten met betrekking tot alles wat op de site staat. Het gaat hier onder meer om alle teksten, afbeeldingen, illustraties, infographics, logo’s, merken en videomateriaal.

Informatie overnemen

Voor de overname van informatie gelden de volgende regels:

  • Altijd de bron vermelden met link naar de website.
  • Het letterlijk overnemen van informatie blijft beperkt tot een of twee zinnen.
  • Het parafraseren van informatie blijft beperkt tot een of twee alinea’s en gaat niet over hele pagina’s.

Beeldmateriaal gebruiken

Bezoekers en gebruikers mogen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming geen enkel beeldmateriaal van de website overnemen, kopiëren, verspreiden of op een andere manier gebruiken. Heb je interesse in een afbeelding, visual, illustratie, infographic of video? In sommige gevallen is het mogelijk om (na uitdrukkelijke toestemming) specifiek beeldmateriaal te gebruiken. Dit is alleen mogelijk voor beeldmateriaal waarvan Slimster het auteursrecht bezit. Neem contact met ons op via [email protected].

Toelichting op voorwaarden van bedrijfsreviews

Wat is een bedrijfsreview?

Bedrijfsreviews zijn een belangrijk onderdeel van Slimster. Een bedrijfsreview is een beoordeling van een opdrachtgever over een vakspecialist die een klus heeft aangenomen en/of (deels) heeft uitgevoerd. Deze reviews bevatten waardevolle informatie voor toekomstige opdrachtgevers over de bedrijven die bij Slimster zijn aangesloten.

Na ontvangst van een review heeft het beoordeelde bedrijf het recht een korte reactie te geven. Slimster is niet aansprakelijk voor de inhoud van een review of de reactie op een review.

Om maximale transparantie aan andere (potentiële) opdrachtgevers te bieden kan Slimster de opdrachtgever en/of de specialist verzoeken om extra informatie aan te leveren als de review of reactie hierop geen helder beeld geeft van de samenwerking en (deels) uitgevoerde werkzaamheden. Hierna worden zowel de review als reactie hierop aangeduid als ‘review’.

Wij adviseren opdrachtgevers pas een review te geven als de samenwerking is beëindigd en/of alle werkzaamheden zijn afgerond. Slimster raadt af om een review achter te laten wanneer een opdracht nog niet is gestart of afgerond.

Kan een opdrachtgever of opdrachtnemer reviews aanpassen/verwijderen?

Gegeven reviews zijn in principe een blijvend onderdeel van het profiel van opdrachtgever en vakspecialist. Het is aan de opdrachtgever en opdrachtnemer om eventuele problemen over de kwaliteit van de klus of gemaakte afspraken op te lossen op een respectvolle manier.

De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen hun eigen gegeven review wijzigen of verwijderen.

Kan Slimster een review verwijderen?

Slimster heeft te allen tijde het recht om een review aan te passen of verwijderen. Een review kan onder andere worden verwijderd in de volgende gevallen:

  • Review bevat meningen of uitspraken die geen betrekking hebben op jouw ervaring met de vakspecialist of opdrachtgever;
  • Review bevat scheldwoorden en/of racistisch, vulgair, obsceen, smadelijk of lasterlijk taalgebruik;
  • Review bevat persoonsgegevens van vakspecialist of opdrachtgever;
  • Review bevat verwijzingen naar andere websites, al dan niet met toevoeging van links;
  • Slimster heeft een gerechtelijk bevel voor het verwijderen of offline halen van de review.

Wanneer een review smaad of laster bevat, loopt de opdrachtgever het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die met de review is veroorzaakt.

Wat doen bij klachten of geschillen?

Heb je een klacht over een dienst van Slimster? Stuur je klacht in via het contactformulier. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem.

Wijzigingen op de site

Slimster mag altijd wijzigingen aanbrengen op de site, zonder dit van tevoren aan te kondigen. De inhoud van de website wordt regelmatig aangevuld en aangepast. Dit geldt ook voor deze gebruiksvoorwaarden. Wij raden aan om regelmatig deze gebruiksvoorwaarden te controleren op veranderingen.

De informatie op deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 2 juli 2021.