Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de dienst die wij, Slimster B.V., jou leveren. Door onze dienst te gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Ondanks de constante zorg, gedegen selectiebeleid en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de inhoud van deze site maar ook aangesloten bedrijven en professionals kan Slimster niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Slimster aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Daarnaast garandeert noch ondersteunt Slimster de levering en/of kwaliteit van enig product of enige dienst genoemd op deze site, daarnaast staan wij niet garant voor enige door de vervaardiger of uitgever van dergelijke producten gedane bewering op de site of in een uitgegeven offerte. Wij raden u als gebruiker van deze website aan inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. Heeft u foutieve informatie op onze websites gezien of negatieve ervaring in welke hoedanigheid dan ook, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. Dit kan via ons contactformulier en we reageren snel.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Slimster heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of wegpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Slimster houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of wegpagina's. Wij doen ons uiterste best om te zorgen voor een zo optimaal en eerlijk mogelijke weergave van de aanbiedingen op onze website, maar dit kunnen wij echter niet garanderen. Bij de aankoop van een product dient u de website van de webwinkel aan te houden als de bron.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In ons privacy statement lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem contact op via ons contactformulier.

Aansprakelijkheid

Je gebruikt onze dienst voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van onze dienst is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van onze dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren.

Klachtenregeling en geschillen

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht via het contactformulier en we reageren snel. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.