Elektro-hypersensitiviteit

Pascal van de Beek
Content Specialist
2 minuten

Door de digitalisering staat iedereen bloot aan veel elektromagnetische velden. Elektro-hypersensitiviteit (EHS) is een verzamelnaam voor allerlei klachten die verband houden met elektromagnetische straling. Dit is een aandoening waarbij iemand overgevoelig is voor deze elektronische straling. Geschat wordt dat ongeveer 3% van de Europese bevolking last heeft van EHS-gerelateerde klachten.

Schadelijkheid van elektromagnetische straling

Er is een tweedeling als het gaat om de schadelijkheid van elektromagnetische straling. De ene partij zegt dat het niet schadelijk is en verdient miljoenen aan draadloze apparatuur. En de andere partij beweert dat Elektro-hypersensitiviteit bestaat. EHS kan ook worden gezien als een allergie voor elektro.

EHS komt vaak voor in combinatie met hypergevoeligheid (zoals hyperacusis). Dit houdt in dat mensen gevoelig zijn voor andere milieufactoren, zoals chemische geuren, laag geluid, voedsel en UV licht. Hoe de prikkel van elektromagnetische velden het lichaam precies verstoren is onbekend.

Oorzaken EHS

De exacte oorzaak van elektro-hypersensitiviteit is dus niet bekend. Er ontstaan klachten door bijvoorbeeld:

 • WiFi
 • Zendmasten voor 4G of 5G
 • Smartphones
 • Laptops
 • Lampen
 • Computers
 • Huishoudelijke apparatuur
 • Printers / Fax / Kopieerapparaten

elektro-hypersensitiviteit

Klachten elektro-hypersensitiviteit

Symptomen die snel opkomen zijn druk op het trommelvlies, oorsuizen en duiziligheid. Dit kan zich uitbreiden met hoofdpijn, drukkend gevoel in het hoofd, dreunen in het gehoor, gehoorverlies, moeiheid, concentratieverlies en huidirritaties. Na enkele uren tot dagen kan er een overgevoeligheid voor geluid en licht, prikkelbaarheid en slapeloosheid ontstaan. Uiteindelijk zou dit tot veel ernstigere klachten kunnen leiden.

Elektrische straling zorgt bij mensen met elektrosensitiviteit dus voor onder andere:

 • Suizen, ruis of piepen in de oren
 • Duizeligheid
 • Druk op de trommelvliezen
 • Hoofdpijn
 • Jeuk
 • Concentratieproblemen
 • Vermoeidheid
 • Slaapproblemen
 • Depressieve gevoelens
 • Futloosheid

Oplossing?

EHS is nog geen erkende aandoening in de Nederlandse medische wereld. Er is dan ook nog geen behandeling of oplossing voor. Maar wat kun je doen? De oplossing om deze klachten te voorkomen wanneer je weet dat je hier snel last van krijgt, is om zo veel mogelijk apparaten uit te zetten en in een omgeving te gaan wonen waar de elektromagnetische velden zwak zijn.

Last van EHS-gerelateerde klachten? Probeer het gebruik van elektronische apparaten en Wi-Fi of 4G internet zoveel mogelijk te beperken.

Meer weten over audiologische begrippen, gehoorproblemen en terminologie? Wij leggen je alles uit in de Hoortest Wiki van Slimster.

Gratis horen offertes?
Geheel vrijblijvend
Elektro-hypersensitiviteit