Plotsdoof

Pascal van de Beek
Content Specialist
2 minuten

Plotsdoof is de tegenhanger van laatdoof. Beide vallen ze onder de postlinguale doofheid. Deze vorm van doofheid ontstaat pas op latere leeftijd. De meeste mensen krijgen te maken met laatdoofheid. Dit is een geleidelijke verslechtering van het gehoor tot men doof is geworden. Bij plotsdoofheid zien we dit in zeer korte tijd gebeuren. Men kan ineens "plotseling" doof zijn geworden. In sommige gevallen kan dit zelfs in slechts een paar minuten gebeuren. De meeste mensen met plotsdoofheid zijn echter niet volledig doof.

Plots gehoorverlies

Vaak is er sprake van gehoorverlies. Volledig verlies van het gehoor zien we meestal niet zo vaak voor komen bij plotsdoofheid. Plotsdoofheid komt over het algemeen voor aan één kant van het gehoor. Plotsdoofheid aan beide oren is uiterst zeldzaam. Jaarlijks hebben 1 op de 12500 mensen te maken met éénzijdige plotsdoofheid.

Bij plotsdoofheid kunnen geluiden in zeer korte tijd plotseling verder weg of dof klinken. Soms kan er ook oorsuizen bij het gehoorverlies optreden. Het gehoorverlies kan in sommige gevallen samengaan met evenwichtsstoornissen.

Vrijblijvend jouw gehoor laten testen?
Gratis gehoortest

Hoe wordt plotselinge doofheid veroorzaakt?

Bij plotsdoofheid is er bij de omzetting van een geluidstrilling in een elektrisch signaal een stoornis opgetreden. Een beschadiging van het binnenoor (bijvoorbeeld bij hoofdletsel), een plotselinge verandering van de druk of een gevaarlijke infectie als een hersenvliesontsteking kunnen de oorzaak zijn. Virusinfecties, afweerreacties of doorbloedingsstoornissen kunnen ook zorgen voor plotselinge doofheid. Een KNO-arts kan de exacte oorzaak van plotsdoofheid achterhalen.

  • Acuut hoofdtrauma
  • Enorm harde knal (explosief, vuurwapen)
  • Hersenvliesontsteking
  • Virusinfectie
  • Doorbloedingsstoornis

Herstel van plotsdoofheid

Afhankelijk van de oorzaak van plotselinge doofheid kan het gehoor soms weer helemaal herstellen. Statistisch gezien komt 1 op de 3 patiënten weer van hun plotsdoofheid af. Bij een ander gedeelte van de patiënten kan er gedeeltelijk herstel optreden, maar is er wel sprake van een flinke restschade aan het gehoor waarbij men slechter hoort dan voor de plotselinge doofheid.

1/3e van de patiënten is echter blijvend gebonden aan de plotselinge doofheid. Een mogelijk herstel van plotsdoofheid hangt dus af van de exacte oorzaak. Soms kan een virus met bepaalde medicijnen worden bestreden. Hierbij is het wel belangrijk dat je snel medische hulp zoekt als je getroffen wordt door plotselinge doofheid. Bij blijvende gehoorschade kan een hoortoestel soms een uitkomst bieden.

plotsdoofheid

Meer weten over audiologische begrippen, gehoorproblemen en terminologie? Wij leggen je alles uit in de Hoortest Wiki van Slimster.

Gratis horen offertes?
Geheel vrijblijvend
Plotsdoof