Gebarentaal

Pascal van de Beek
Content Specialist
1 minuten

Gebarentaal is een taal die visueel is ingesteld en voornamelijk door mensen met prelinguale doofheid wordt gesproken. Prelinguale doofheid (voor de taal) is vaak aangeboren waardoor deze groep mensen niet weten wat geluid is. Mensen die wel kunnen horen communiceren met geluid, maar dat is voor de groep prelinguale doven geen oplossing. Daarom communiceren zij visueel aan de hand van gebaren.

Verschillende gebarentalen

Gebarentaal heeft een eigen woordenschat en grammatica. Anders dan veel horende mensen denken is er geen universele gebarentaal. Er zijn ruim 130 verschillende gebarentalen die bekend zijn in de Internationale Index van Talen. Naast landelijke gebarentalen bestaan er ook regionale varianten en zelfs dialecten. In Nederland kennen we echter geen regionale gebarentaal of dialecten, maar is er één standaard. Dit is de NGT, oftewel de Nederlandse GebarenTaal.

Vrijblijvend jouw gehoor laten testen?
Gratis hoortest

Hoe ontstaan gebaren?

De gebaren in gebarentaal worden niet zomaar bedacht. Ze ontstaan eigenlijk op een natuurlijke wijze, bijvoorbeeld aan de hand van de vorm van een object. Dit noemen we iconische gebaren. Heeft een gebaar helemaal niks te maken met de vorm van het object? Dan hebben we het over arbitraire gebaren. Hierbij gaat het vaak om woorden waar niet direct een vorm aan vast is te hangen.

slimster
Hoewel gebarentaal aan de definities van een echte taal voldoet, is het in veel landen nog niet officieel erkend als taal.

Gebarentaal voor postlinguale doven en plotsdoven

De groep prelinguale doven is vaak opgegroeid met gebarentaal, maar voor de postlinguale doven en de plotsdoven is het vaak een stuk moeilijker. Zij zijn opgegroeid met de gesproken taal en moeten op latere leeftijd pas gebarentaal gaan leren. Vaak gebruiken zij daarom een andere vorm van deze taal. Dit is het NmG, het Nederlands ondersteund met Gebaren. Dit is een combinatie van geluid en gebaren uit de Nederlandse GebarenTaal.

Meer weten over audiologische begrippen, gehoorproblemen en terminologie? Wij leggen je alles uit in de Hoortest Wiki van Slimster.

Gratis horen offertes?
Geheel vrijblijvend
Gebarentaal