Presbyacusis

Pascal van de Beek
Content Specialist
1 minuten

Presbyacusis is het slechter worden van het gehoor door ouderdom, ouderdomsslechthorendheid. Wanneer presbyacusis wordt vastgesteld is er geen andere reden te achterhalen voor het achteruit gaan van het gehoor dan simpelweg de natuurlijke slijtage van het hoorzintuig. Tegen presbyacusis is weinig te doen, vaak treden de eerste symptomen al op rond 30-jarige leeftijd. Dan gaat het vermogen achteruit om hoge tonen te horen. Naast normale achteruitgang van het gehoor kan de gehoorschade worden versneld door overmatig lawaai of een oorontsteking.

Presbyacusis klachten

In het beginstadium van presbyacusis klagen mensen vooral over het moeilijk verstaan van spraak van andere mensen (slecht spraakverstaan). Een-op-een een gesprek aangaan is vaak wel mogelijk maar in een rumoerige situatie wordt het al een stuk moeilijker. Het geluid wordt nog wel gehoord, maar het is voor de persoon in kwestie moeilijk om echt te horen wat er wordt gezegd. Daarnaast komt in veel gevallen ook oorsuizen voor.

  • Moeite om gesprekken te verstaan en volgen
  • Piep of ruis in de oren
  • Hoge tonen niet goed waarneembaar (hoogfrequent verlies)
Vrijblijvend jouw gehoor laten testen?
Gratis hoortest

Presbyacusis? Audiogram laten maken!

Indien je denkt last te hebben van presbyacusis kun je het beste een audiogram laten maken via een gratis hoortest. Op een audiogram kan een audicien of oorarts zien hoe het met jouw gehoor gesteld is. Wanneer blijkt dat jouw gehoor al flink is achteruit gegaan zal de audicien een advies geven voor een hoortoestel. Indien het gehoor maar licht beschadigd is krijg je een advies over goede gehoorbescherming zodat je zwaardere gehoorschade kunt voorkomen of uitstellen.

presbyacusis

Behandeling ouderdomsdoofheid

Achteruitgang van het gehoor door ouderdom is onomkeerbaar. Wel zijn er hulpmiddelen die het geluid kunnen versterken om het gehoor te helpen. Presbyacusis is eenvoudig te compenseren door een hoortoestel te gaan gebruiken. Op basis van jouw gehoortest en audiogram kan een audicien bepalen welk gehoorapparaat geschikt is voor de situatie.

Meer weten over audiologische begrippen, gehoorproblemen en terminologie? Wij leggen je alles uit in de Hoortest Wiki van Slimster.

Gratis horen offertes?
Geheel vrijblijvend
Presbyacusis