Tolken

Pascal van de Beek
Content Specialist
2 minuten

Tolken zorgen ervoor dat de communicatie tussen twee partijen soepel verloopt. Een tolk is geen deelnemer aan het gesprek, maar ‘vertaald’ alleen. Een tolk kan werken met verschillende talen, maar er zijn ook tolken die gebarentaal gebruiken. Ook zijn er tolken voor doofblinden. Iedereen die doof of slechthorend is, heeft recht op een tolk en krijgt tolkuren. De tolk luistert naar de spreker en vertaalt de boodschap zodat deze voor de toehoorder te begrijpen is.

Verschillende vormen van communicatie

Niet alle doven of slechthorenden gebruiken dezelfde manier van communiceren. De één gebruikt de Nederlandse Gebarentaal (NGT), terwijl de ander Nederlands met Gebaren (NmG) gebruikt. Ook zijn er mensen die de voorkeur geven aan spreken en spraakafzien. Daarom is het werk van een tolk extra belangrijk. Tolken kunnen ervoor zorgen dat communicatie soepel verloopt tussen alle deelnemers aan een gesprek.

Vrijblijvend jouw gehoor laten testen?
Gratis hoortest

Soorten tolken

Er zijn verschillende soorten tolken voor mensen met hoorproblemen. Deze zijn:

  • Gebarentaal tolk: Voor mensen die gebaren gebruiken om te communiceren, zijn er gebarentaal tolken. De gesproken tekst wordt door de tolk omgezet in NGT of NmG en vice versa.
  • Schrijftolk: Deze tolk zet gesproken taal om in tekst. Dit is vooral geschikt voor mensen die laat- of plotsdoof zijn en slechthorende/doven die niet vaardig zijn met gebarentaal. Een schrijftolk maakt gebruik van een speciaal toetsenbord, zodat hij/zij sneller kan typen. Dit is het Veyboard.
  • Tolk voor doofblinden: Voor doofblinden zijn er verschillende manieren om te tolken. De meest gebruikte is de vierhandengebaren. Hierbij is er een samenspel tussen de handen van de tolk en de doofblinde. Er kan bijvoorbeeld ook gebruik worden gemaakt van vingerspellen-in-de-hand en er zijn schrijftolken. Een tolk voor doofblinden begeleidt de cliënt ook.
  • Relaytolken: Dit zijn schakeltolken. Er is dan sprake van een samenwerking tussen een horende tolk gebarentaal en een dove tolk gebarentaal. Deze constructie wordt alleen in uitzonderlijke situaties gebruikt. Bijvoorbeeld als een doof persoon geen gebaren heeft geleerd, een taalachterstand heeft of uit het buitenland komt.
  • Justitietolken: Deze tolk heeft een specialisatie op het gebied van justitie. Deze tolk is bekend met de gang van zaken, maar weet ook goed om de gebruikte taal om te zetten in de juiste gebaren.

Meer weten over audiologische begrippen, gehoorproblemen en terminologie? Wij leggen je alles uit in de Hoortest Wiki van Slimster.

Gratis horen offertes?
Geheel vrijblijvend
Tolken