Audioloog

Pascal van de Beek
Content Specialist
1 minuten

Een audioloog wordt vaak verward met een medisch specialist. Dit is echter niet terecht. Een audioloog is vooral een technisch specialist op het gebied van het gehoor. Een KNO-arts kan een professionele hoormeting afnemen, maar in sommige gevallen kunnen de resultaten niet voldoende zijn voor een diagnose. Dit kan te maken hebben met ingewikkeld hoorverlies.

In dat geval kan een KNO-arts je naar een audioloog sturen. Kinderen jonger dan 16 jaar worden altijd naar een audioloog gestuurd bij blijvende gehoorschade. Deze heeft de kennis en de apparatuur om uiterst nauwkeurige hoortesten af te nemen. Veel nauwkeuriger dan een audicien of KNO-arts kan afnemen. Complexe gevallen met betrekking tot gehoorschade en gehoorverlies zullen vrijwel altijd naar een audiologisch centrum gestuurd worden. De audiometrie testen die daar afgenomen worden kunnen precies de aard van de gehoorschade aantonen.

Vrijblijvend jouw gehoor laten testen?
Gratis gehoortest

Audiologen en deskundigen in audiologisch centrum

Word je doorverwezen naar een audiologisch centrum? Dan wordt je onderzocht door een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden.

  • Audioloog = specialist op het gebied van gehoor en geluid (eindverantwoordelijk voor jouw behandeling).
  • Audiologie-assistent = voert de gehooronderzoeken uit en adviseert over hoortoestellen en hulpmiddelen.
  • Logopedist = specialist op het gebied van spraak- en taalproblemen.
  • Orthopedagoog = specialist op het gebied van ontwikkeling van kinderen met gehoorproblemen.

Verwijzing nodig voor bezoek aan audioloog

Een audioloog kan aan de hand van de uitslagen zeer goed advies geven over het juiste hoortoestel voor jouw situatie. Vaak werkt een audioloog samen met andere specialisten om zo samen tot de beste oplossing te komen. Je kunt overigens zelf geen afspraak maken bij een audioloog in een audiologisch centrum.

Je hebt hier voor een verwijzing nodig van jouw eigen huisarts, de KNO-arts of audicien en in het geval van kinderen van de kinderarts. Voor de onderzoeken en het advies van een audioloog bestaat een vergoeding vanuit jouw (basis)zorgverzekering.

Voor een onderzoek door een audioloog heb je altijd een verwijzing nodig van de (huis)arts.

Meer weten over audiologische begrippen, gehoorproblemen en terminologie? Wij leggen je alles uit in de Hoortest Wiki van Slimster.

Gratis horen offertes?
Geheel vrijblijvend
Audioloog