• Genomineerd voor Website van het Jaar 2020
  Vergelijken via Slimster is gewoon mogelijk, maar houd wel rekening met de RIVM richtlijnen. #LetOpElkaar ❤️ Meer weten?
  Salderen zonnepanelen

  Salderen zonnepanelen & salderingsregeling

  Ga naar

  Stroom terugleveren aan het net: hoe werkt dat? Met zonnepanelen kun je je eigen groene stroom opwekken voor het huishouden of deze opgewekte energie terugleveren aan het elektriciteitsnet. We leggen je alles uit over energie terugleveren, salderen met zonnepanelen en de salderingsregeling.

  Terugleveren zonnepanelen berekenen

  Heb je zonnepanelen op je dak, dan ben je gebruiker én leverancier van stroom. De opgewekte energie kun je gebruiken voor je huishouden. Gebruik je de opgewekte stroom niet? Dan wordt dit teruggeleverd aan het net.

  Hoe start ik met terugleveren stroom?

  Ga je zelf elektriciteit opwekken, dan ben je wettelijk verplicht deze elektriciteitsopwekker te registreren via Energieleveren.nl. Dit geldt ook voor zonnepanelen. Daarnaast raden we je aan contact op te nemen met je netbeheerder of energieleverancier voor specifieke vragen over terugleveren.

  terugleveren stroom zonnepanelen

  Terugleveren stroom zonnepanelen: 2 manieren

  Er zijn 2 opties als je met zonnepanelen energie teruglevert aan het net:

  1. Jaarlijks meer stroom verbruiken dan opwekken

  Verbruik je meer energie dan dat je hebt opgewekt met behulp van zonnepanelen? Dan heb je nog steeds energie nodig van de energieleverancier.

  2. Jaarlijks meer stroom opwekken dan verbruiken

  Je kunt jaarlijks ook meer energie opwekken dan verbruiken. Het overschot lever je terug aan het elektriciteitsnet. Je teruggeleverde stroom wordt jaarlijks verrekend met de geleverde stroom, wat salderen heet.

  Hoe bereken je de opbrengst?

  Wat is salderen?

  Lever jij stroom terug aan het elektriciteitsnet? De energieleverancier is wettelijk verplicht dit te verrekenen met de stroom die jij afneemt. Dit verrekenen wordt salderen genoemd:

  Salderen = Geleverde (afgenomen) stroom - Teruggeleverde stroom

  salderen zonnepanelen

  Wat gebeurt er na het salderen?

  1. Betalen aan energienet
  2. Terugleververgoeding ontvangen

  Betalen aan energienet

  Heeft de energieleverancier meer energie geleverd dan dat jij hebt teruggeleverd? Dan krijg je nog een rekening volgens het normale leveringstarief van de energieleverancier.

  stroom terugleveren en gebruiken

  Voorbeeld

  • Je wekt 3000 kWh op
  • 500 kWh heb je tijdens het opwekken verbruikt, het restant (2500 kWh) lever je terug
  • Energieleverancier heeft 4000 kWh geleverd
  • Na salderen (4000 – 2500) is er nog 1500 kWh over.

  Na verrekening heeft het energienet jou dus 1500 kWh meer gegeven. Deze geleverde energie moet je nog betalen aan de energieleverancier.

  Terugleververgoeding ontvangen

  Lever je op jaarbasis meer stroom terug aan het elektriciteitsnet dan dat je afneemt? Dan krijg je te maken met de salderingsgrens. De salderingsgrens is de geleverde energie van de leverancier: je kunt niet meer stroom salderen dan je geleverd krijgt. Je krijgt daarnaast een ‘redelijke terugleververgoeding’ voor de stroom die je meer hebt teruggeleverd dan afgenomen.

  Voorbeeld

  • Je wekt 3000 kWh op 500 kWh heb je tijdens het opwekken verbruikt, het restant (2500 kWh) lever je terug
  • Energieleverancier heeft 2000 kWh geleverd
  • Je kunt dus max 2000 kWh terugleveren
  • 2000 – 2500 = 500 kWh kun je niet terugleveren

  Na verrekening heb jij 500 kWh meer teruggeleverd dan afgenomen. Dit restant kun je niet salderen, maar je krijgt hier wel een terugleververgoeding over. Houd er rekening mee dan € 0,07 per kWh al redelijk kan zijn. In dat geval ontvang je nog (500 x 0,07) € 35 van de leverancier.

  Niet iedereen kan zomaar energie salderen. Er is een salderingsgrens getrokken. Sinds 1 januari 2014 moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Elektriciteit terugleveren moet via dezelfde aansluiting als het leveren van de elektriciteit.
  • Salderen geldt enkel voor kleinverbruikers: een aansluiting mag maximaal 3x80 ampère zijn.
  • Je kan nooit meer salderen dan je zelf hebt afgenomen.
  • De energieleverancier en netbeheerder moeten op de hoogte zijn van het terugleveren.
  • Je hebt een elektriciteitsmeter nodig die geschikt is voor terugleverregistratie.

  Kan een meter terugtellen, dan loopt deze direct terug zodra er meer stroom wordt opgewekt dan verbruikt.

  Bij een slimme meter is er een aparte meter voor het verbruik en één voor de opwekking van energie. Deze standen worden bij de jaarnota vervolgens van elkaar afgetrokken, waarna er een gesaldeerd verbruik of overschot overblijft.

  Een analoge dubbele meter telt terug zodra je meer energie opwekt dan verbruikt.

  Een andere optie is een slimme meter. Deze slimme meter houdt per tarief (hoog/laag) bij welke energie wordt verbruikt en opgewekt. Maar kan je een slimme meter weigeren bij zonnepanelen?

  Bekijk altijd hoe energieleveranciers met het salderen van dubbele meters omgaan, dit kan variëren.

  Energie opwekken met zonnepanelen

  Salderingsregeling zonnepanelen: wat houdt dit in?

  De salderingsregeling van zonnepanelen houdt in dat de stroom die je opwekt en teruglevert aan het net, wordt verrekend met de geleverde energie. Lever je meer terug dan dat je geleverd krijgt? Dan ontvang je een redelijke terugleververgoeding.

  Deze regeling is jaren terug opgesteld om de investering in zonnepanelen aantrekkelijker te maken. Maar zonnepanelen prijzen dalen en de zonnepanelen terugverdientijd daalt. Het financiële rendement van zonnepanelen is volgens de overheid voldoende, zonder de salderingsregeling.

  Salderingsregeling tot 2023

  De huidige salderingsregeling is op de lange termijn niet houdbaar. Tot 1 januari 2023 blijft de huidige regeling in stand, daarna wordt deze geleidelijk afgebouwd. Het is de bedoeling dat in 2031 de regeling helemaal verdwenen is.

  Noot: eerst was aan de orde dat de regeling al in 2020 afgebouwd ging worden, maar dit is vooruitgeschoven naar 2023.

  • Tussen 2023 en 2031
   Geleidelijk afbouwen salderingsregeling. Als woningeigenaar moet je over een deel van de teruggeleverde stroom belasting betalen. Het voordeel dat je ontvangt op de energiebelasting wordt ieder jaar wat minder. De daadwerkelijke afbouwregeling is nog niet bekend.
  • Vanaf 2031
   Er wordt niets meer verrekend.

  Geschikte meters voor geleidelijk afbouwen

  Vanaf 2023 is voor huishoudens met zonnepanelen een dubbele meter verplicht.

  Om de salderingsregeling af te bouwen, moet de levering en teruglevering van stroom afzonderlijk gemeten worden. Hiervoor is de dubbele meter verplicht. Tot 2023 is een dubbele meter voor zonnepanelen verstandig, maar niet verplicht. Heb je al een dubbele meter? Dan hoef je niets te doen na 2023.

  Slimme meter verplicht? De dubbele meter kan een slimme meter zijn, maar dit is niet verplicht. Je mag nog steeds een slimme meter weigeren bij zonnepanelen.

  Zijn zonnepanelen aantrekkelijk zonder salderingsregeling?

  De afbouw van de salderingsregeling betekent niet dat zonnepanelen niet meer aantrekkelijk zijn. Er zijn nog steeds veel aantrekkelijke zonnepanelen voordelen.

  Daarnaast wordt het door de afbouw van de salderingsregeling aantrekkelijker om alle opgewekte energie zelf te gebruiken. Op dit moment is de ontwikkelingen van batterijen om zonne-energie op te slaan in volle gang.

  408 zonnepanelen installateurs vergelijken

  Energiecontrol Duurzame energie
  Solar2enjoy Zonnepanelen
  Zonnemarkt Zonnepanelen
  Kroon Zonnepanelen
  Vraag binnen 1 minuut aan Ontvang vrijblijvende offertes Kies de beste deal