Energielabel berekenen

Energielabel berekenen

Hoe wordt een energielabel berekend voor een woning? Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is vergeleken met soortgelijke woningen. Laat je een energielabel bepalen, dan wordt er gekeken naar een aantal belangrijke kenmerken van de woning en eventuele uitgevoerde maatregelen om de woning te verbeteren. Op basis van deze kenmerken wordt een berekening gemaakt voor het energielabel.

Hoe energielabel huis berekenen?

Laat je een energielabel berekenen? Het vaststellen van een energielabel gebeurt door een gecertificeerde energieadviseur. Deze adviseur komt aan huis voor een inspectie en hierbij kijkt hij naar een aantal kenmerken. Op basis van deze inventarisatie wordt de energieprestatie en het energielabel van je woning berekend.

Bij de energielabel berekening wordt gekeken naar het fossiele energiegebruik van een woning, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar. Hoe lager het gebruik van fossiele energie, hoe beter het energielabel. Hoe wordt het fossiele energiegebruik berekend? Hiervoor wordt gekeken naar een aantal kenmerken, zoals isolatie, aanwezige installaties en enkele belangrijke woningkenmerken.

Welke kenmerken voor energielabel woning berekenen?

In 2021 wordt het energielabel berekend en vastgesteld door een erkende EP-adviseur. Hierbij kijkt hij naar een aantal verschillende onderdelen en kenmerken. Na inspectie en berekening worden deze kenmerken ook genoemd in het uitgebreide rapport wat je bij het energielabel ontvangt. Het gaat hier om de volgende onderdelen:

 • Woningkenmerken
 • Isolatie
 • Installaties
 • Warmtebehoefte in wintermaanden
 • Risico op hoge binnentemperaturen in zomermaanden
 • Aandeel hernieuwbare energie
 • Energieverbruik

Wanneer je het energielabel van een woning laat berekenen wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gemiddeld bewonersgedrag en het gemiddelde Nederlandse klimaat.

Woningkenmerken

 • Bouwjaar
 • Woningtype
 • Vloeroppervlakte

Isolatie

 • Gevels
 • Gevelpanelen
 • Daken
 • Vloeren
 • Ramen
 • Buitendeuren

Installaties

 • Verwarming
 • Warm water
 • Zonneboiler
 • Ventilatie
 • Koeling
 • Zonnepanelen

Warmtebehoefte in wintermaanden

Een EP-adviseur berekent ook de warmtebehoefte van de woning in de wintermaanden. Hoeveel warmte moet een verwarmingsinstallatie of warmtenet gemiddeld per jaar leveren voor een aangenaam binnenklimaat in huis. De warmtebehoefte wordt weergegeven in kWh per vierkante meter vloeroppervlak. Een goed geïsoleerde woning draagt bij aan een lagere warmtebehoefte.

Risico op hoge binnentemperaturen in zomermaanden

Naast de warmtebehoefte in de wintermaanden wordt ook gekeken naar het risico op hoge temperaturen in de zomer. Zonwering en dakisolatie kunnen het risico verlagen.

Aandeel hernieuwbare energie

Wat is het aandeel hernieuwbare energie van een woning? Dit aandeel wordt weergegeven met een percentage. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels dragen bij aan een groter aandeel hernieuwbare energie.

Fossiel energieverbruik per energielabel

Bij de berekening wordt ook gekeken naar het energieverbruik van een woning. Hierbij speelt de energiezuinigheid een rol, maar ook het eigen gedrag. Het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur wordt niet meegerekend, waardoor het energiegebruik op het energielabel niet overeenkomt met het verbruik op de energierekening.

energielabel berekenen met fossiel energiegebruik

Energielabel berekenen met energie letter

Een energielabel berekenen gebeurt met behulp van een energie letter. Hoe energiezuinig je woning is, wordt weergegeven met een letter: het energielabel loopt van letter A tot en met G. De meest zuinige huizen krijgen energielabel A++++ en energielabel G is het slechtste label voor de minst zuinige woningen.

Tip: wil je jouw energielabel verbeteren? Het energielabel is meer dan een letter op een papiertje; het is een rapport inclusief verbeterpunten voor jouw woning.

Veelgestelde vragen over energielabel berekenen

Kan ik zelf energielabel berekenen?

Het is niet aan te raden om zelf het energielabel van je woning te berekenen. Je hebt dan verschillende documenten, referenties en rekenmethoden nodig waaronder de Rekenmethodiek Definitief Energielabel. Misschien vind je het prettig om zelf energielabel-adviesproducten te ontwikkelen. Daarover kun je meer lezen op de website van de RVO.

Wat is de rekenmethode voor energielabel berekenen in 2021?

Vanaf 1 januari 2021 wordt de energieprestatie van gebouwen bepaald met de nieuwe NTA 8800.  De NTA 8800 vervangt de oude bepalingsmethode NEN 7120. De NEN 7120 was sinds 2012 de geldige bepaling om de energieprestatie van gebouwen te bereken. Een energielabel berekenen gebeurt naast de NTA 8800 ook nog aan de hand van de volgende normen en documenten:

 • Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500
 • ISSO publicatie 82.1

De verschuiving van de oude bepalingsmethode (NEN 7120) naar de nieuwe rekenmethode (NTA 8800) leidt tot labelverschuivingen. Het doel is het aantal verschuivingen minimaal houden. De helft van de huizen behoudt het eigen label en daarnaast is bij 90% hooguit 1 label verschil. 

Alleen een gecertificeerd EP-adviseur mag een energielabel berekenen en registreren op basis van de NTA 8800.

Energielabel laten berekenen door expert

Wil je jouw energielabel laten berekenen door een EP-adviseur en een geregistreerd energielabel ontvangen? Alleen een Energieprestatie-adviseur mag een energielabel registreren. Vind een geschikte expert voor jou en vraag een energielabel registratie aan.