Gratis energie offertes?
Gratis & vrijblijvend

Fossielvrij

Marvin Grouw
Content Manager
6 minuten

Waarschijnlijk heb je de reclames van energieleveranciers zoals Vattenfall over fossielvrij leven wel eens op tv gezien. In Nederland streven we naar verduurzaming en het behoud van onze mooie planeet. Fossielvrij leven is daarbij een belangrijke pijler. Maar wat betekent fossielvrij leven dan precies? Op Slimster.nl nemen we je mee in de wereld van energieopwekking en kijken we naar fossiele brandstoffen versus fossielvrije energie.

fossielvrij leven

Wat betekent fossielvrij?

Energie is in 2024 een hot topic in Nederland. Met het oog op de stijgende energieprijzen willen veel mensen verduurzamen en besparen op de energiekosten. We hebben allemaal stroom nodig in huis en veel huishoudens gebruiken ook nog gas om o.a. te koken en verwarmen. Wanneer we het hebben over fossielvrij, dan gaat het over op welke manier we onze energie opwekken.

Kortgezegd betekent fossielvrij leven dat we geen olie, steenkool en gas meer nodig hebben (dit zijn fossiele brandstoffen). Wereldwijd gezien zijn dit nog altijd de meest gebruikte energiebronnen. Helaas zijn deze fossiele brandstoffen zoals olie en steenkool erg vervuilend. Ze hebben een zeer hoge CO2-uitstoot en zijn mede verantwoordelijk voor klimaatverandering. Ook is de voorraad van deze energiebronnen niet oneindig. Op een gegeven moment raken deze op en zullen we andere (duurzamere) energiebronnen nodig hebben.

In een fossielvrij leven zijn we niet meer afhankelijk van vervuilende energiebronnen, maar gebruiken we enkel nog duurzame energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan windenergie en zonne-energie.

Een fossielvrij leven betekent dat we duurzame energiebronnen gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen (olie, gas en steenkool).

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit organische resten (planten en dieren). Omdat deze brandstoffen eindig zijn noemen we dit ook wel grijze energiebronnen. Fossiele brandstof is niet duurzaam en daarom zoeken we hard naar goede alternatieven voor aardolie, steenkool en aardgas. De verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor veel CO2.

  • Aardgas wordt het meest gebruikt in Nederland. Dit onstaat op plaatsen waar ooit veel planten groeiden. Aardgas is relatief gezien de meest schone van de fossiele brandstoffen (30% minder CO2 dan aardolie en 45% minder dan bij steenkool).
  • Aardolie wordt met boortorens uit de aarde geboord. Het ontstaat uit resten van planten en dieren in ondiepe zeeën. 60% van de olievoorraaden bevinden zich in het Midden-Oosten.
  • Steenkool wordt gedolven uit kolenmijnen en ontstaat uit oude resten van plantaardig materiaal. Steenkool behoort tot de meest vervuilende fossiele brandstoffen.

Duurzame fossielvrije energie

Om fossiel vrij te leven in Nederland, zijn we druk op zoek naar alternatieve energiebronnen. Energiebronnen die duurzamer zijn en geen hoge CO2-uitstoot hebben (en dus bijdragen aan het broeikaseffect). Momenteel hebben we verschillende opties, zoals kernenergie, windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa. Groene energie is het meest duurzaam en daarom steken energiemaatschappijen veel werk in het opwekken van windenergie, zonne-energie en waterenergie.

Maar wat bedoelen we precies met groene energie? Onder groene stroom verstaan we elektriciteit afkomstig van een duurzame bron. Bovendien zijn deze energiebronnen onuitputtelijk, ze kunnen dus niet opraken. Groene stroom wekken energieleveranciers op met bronnen als wind, water, zon en biomassa. Bij het opwekken van groene stroom komt minder tot geen CO2 vrij. Dit maakt het minder belastend voor het milieu en dus een duurzame keuze.

  • Minder tot geen CO2-uitstoot
  • Onuitputtelijke energiebron
  • Geen schadelijke stoffen
  • Dragen bij aan een beter mileu
wat betekent fossielvrij leven

Windenergie

Wind is een duurzame energiebron. Het is milieuvriendelijk en raakt nooit op, waaien zal het immers altijd doen. Windenergie wordt opgewekt met behulp van windmolens (windturbines). Deze elektrische energie behoort tot de schoonste en beste opties om de CO2-uitstoot te verminderen. Hierdoor past windenergie erg goed in de visie van fossielvrij leven. In Europa moet in 2030 minstens 32% van de opgewekte energie duurzaam zijn.

Een windturbine (ook wel windmolen, stadsturbine of miniturbine genoemd) is een stroomgenerator die windenergie omzet in groene stroom. Hiermee kun je zelf groene stroom opwekken en gebruiken voor huishoudelijke apparaten, opladen van je auto met een laadpaal, opslaan in een thuisaccu of terugleveren aan het net.

Het gebruiken van windenergie als energiebron heeft echter ook enkele nadelen. Zo is het duurder dan energie opwekken uit fossiele brandstoffen en worden windmolens gezien als 'landschapvervuiling'.

Wil je jouw woning verduurzamen?
Woning verduurzamen

Zonne-energie

Op veel daken in Nederland zie je zonnepanelen liggen. Het opwekken van zonne-energie is immens populair en waarschijnlijk de meest bekende duurzame energiebron. Met behulp van zonnepanelen en zonnecollectoren kunnen we zonne-energie gebruiken om stroom op te wekken. Op deze manier kunnen we ons eigen groene energie opwekken en zijn we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

We gebruiken zonne-energie niet alleen voor het opwekken van stroom. Het kan namelijk ook omgezet worden in warmte. Hiervoor gebruiken we zonneboilers. Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector op het dak, een voorradvat met water onder het dak en een na-verwarmer. Je kunt hiermee het water voor je keuken en badkamer verwarmen.

Willen we fossielvrij leven, dan speelt zonne-energie hierin een belangrijke rol. Er kleven ook enkele nadelen aan het gebruik van zonnepanelen. Zo is het laten plaatsen een flinke investering en zijn de thuisaccu's om zelf je zonnestroom op te slaan nog niet goed genoeg doorontwikkeld. In de nabije toekomst wordt verwacht dat we makkelijker zelf onze zonne-energie thuis kunnen opslaan en gebruiken wanneer dit ons zelf uitkomt.

fossielvrije energie

Waterenergie

Naast windenergie en zonne-energie kunnen we ook fossielvrije energie opwekken met water. Waterkracht of waterenergie is in Nederland echter minder populair. Dit komt omdat onze rivieren weinig hoogteverschil hebben en het water dus niet krachtig stroomt. In andere landen worden waterturbines gebruikt die als een dynamo werken. Door de stroming van het water gaat de as draaien en wekt de hieraan gekoppelde generator elektriciteit op.

In Nederland hebben we wel waterkrachtcentrales om groene energie op te wekken. Hier zijn stuwen gebouwd die het water opstuwen en zodoende altijd zorgen voor wateraanvoer. Het water wordt naar de turbines geleid om stroom op te wekken. Het grote voordeel is dat waterkracht niet afhankelijk is van het weer, zoals bij wind- en zonnestroom wel het geval is. Een nadeel van waterenergie is dat het leefgebied van vissen wordt veranderd.

Vattenfall fossielvrij leven binnen één generatie

Wij streven naar een fossielvrij Nederland, net zoals Vattenfall en andere energieleveranciers. Zoals Vattenfall in hun bekende reclame zegt; fossielvrij leven binnen één generatie. Om dit te realiseren werken energiemaatschappijen samen met industrieën, overheden, bedrijven én klanten om het opwekken van duurzame energie te stimuleren. Op deze manier kunnen we compleet vrij van fossiele brandstoffen leven, werken en wonen.

Fossielvrij ondernemen

Fossielvrij

Ook in de zakelijke wereld is fossielvrij een steeds belangrijker wordend thema. Maar hoe werkt dit fossielvrij ondernemen dan? Als ondernemer heb je verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan het duurzamer werken. Het makkelijkst is natuurlijk om groene stroom te gebruiken als energiebron in plaats van grijze stroom. Sluit een energiecontract af met een leverancier die 100% groene stroom levert. Daarnaast kun je gebouwen en gronden inzetten voor het opwekken van duurzame energie. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen of windturbines. Hier kun je meer lezen over een zakelijke windmolen kopen en hier over het zakelijk aanschaffen van zonnepanelen.

Een mooi voorbeeld hiervan is NS. Dit is wereldwijd de eerste treinvervoerder die volledig op groene stroom reed. Hun doelstelling is om in 2040 volledig fossielvrij te zijn. Maar ook kleinere bedrijven kunnen fossielvrij ondernemen. Wil jij bedragen aan een fossielvrij Nederland als ondernemer? Ga dan over op het gebruiken van duurzame energiebronnen voor de bedrijfsvoering en laat brandstoffen als kolen, aardgas, olie en benzine links liggen.