Gratis duurzaam offertes?
Gratis & vrijblijvend

SVOH subsidie 2024

Pascal van de Beek
Content Specialist
6 minuten

Ben jij de eigenaar van een of meerdere huurpanden? En wil je investeren in verduurzaming? Dan kun je mogelijk gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Lees hier meer over deze subsidie en de voorwaarden.

duurzame subsidie voor (ver)huurders

Wat is de SVOH?

Met de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen 2024 (afgekort tot SVOH) kunnen particuliere verhuurders en institutionele beleggers subsidie aanvragen. Hiermee krijgen ze een financiële tegemoetkoming voor het verduurzamen van hun huurwoningen. Je kunt de SVOH subsidie aanvragen van 1 april 2022 tot en met 31 december 2025.

De SVOH omvat de volgende maatregelen:

Aanvragen van € 125.000 of meer doe je voordat je de verduurzamingsmaatregelen hebt getroffen.
Aanvragen van minder dan € 125.000 doe je nadat je de maatregelen hebt uitgevoerd.

Wat zijn de voorwaarden van de SVOH-subsidie?

Voordat je gebruik kunt maken van de SVOH-subsidie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder vind je de algemene voorwaarden en op de site van de RVO vind je alle voorwaarden per maatregel.

 • Jij bent als verhuurder minimaal één dag eigenaar van de woning voordat je subsidie aanvraagt.
 • De woning waarvoor je subsidie aanvraagt, moet al een huurwoning zijn voor de start van de verduurzamingsmaatregelen. De woning wordt minimaal één dag voordat je de subsidieaanvraag indient, verhuurd. Dit kun je ook aantonen met een ondertekend huurcontract.
 • Je start met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen vanaf 1 april 2022.
 • Een erkende specialist voert de maatregelen uit; je doet dit dus niet zelf.
 • Je hebt geen andere subsidie aangevraagd of gekregen voor de activiteiten waarvoor je de SVOH aanvraagt.

Meer informatie over specifieke SVOH voorwaarden:

Hoeveel SVOH-subsidie krijg ik per maatregel?

Voor de hele looptijd van de SVOH (2022 - 2025) is er een subsidiebudget van € 152 miljoen beschikbaar. Hieronder vind je een overzicht van de subsidie per maatregel.

Maatregel Subsidie per m2 of woning¹ Minimale m2 of kWh
Spouwmuurisolatie € 4 per m2 10 m2
Gevelisolatie € 19 per m2 10 m2
Dakisolatie² € 15 per m2 20 m2
Zoldervloerisolatie² € 4 per m2 20 m2
Vloerisolatie³ € 5,50 per m2 20 m2
Bodemisolatie³ € 3 per m2 20 m2
HR++ glas € 23 per m2 8 m2
Triple glas met kozijn € 65,50 per m2 8 m2
Isolerende deur⁴ € 65,50 per m2 8 m2
CO2-gestuurde ventilatie 30% met een max. van € 1.200
Balansventilatie met wtw 30% met een max. van € 1.200
Energieadvies

1 - 4 woningen: 75% met een max. van € 400

5 - 8 woningen: 75% met een max. van € 800

Meer dan 8 woningen: 75% met een max. van € 800 + €80 per extra woning (max. van € 2.560)

¹ Gem. subsidiebedrag voor 1 maatregel per m2 in 2024. Vanaf 2 maatregelen wordt dit bedrag verdubbeld.
² Bij dakisolatie of isolatie van de zolder- of vlieringvloer moet je een keuze maken. Je krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.
³ Bij vloer- en bodemisolatie moet je een keuze maken. Je krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.
⁴ Bij een nieuwe isolerende deur is deze maatregel alleen mogelijk in combinatie met HR++ of triple glas.
⁵ Bij hoogrendementsglas: HR++, triple glas en nieuwe deuren worden bij elkaar opgeteld voor de minimum oppervlakte, en worden samen als 1 maatregel gezien.
⁶ Naast een energieadvies moet er ook een energiebesparende maatregel uitgevoerd worden om in aanmerking te kunnen komen.

Woning verduurzamen met subsidie?
Gratis offertes

Voor wie is de SVOH-subsidie?

1. Voor verhuurders die maximaal 100 huurwoningen hebben onder de liberalisatiegrens.
2. Voor verhuurders met huurwoningen boven de liberalisatiegrens , waarbij de huurprijs nog onder die grens viel toen het huurcontract werd afgesloten.

Verhuurders die in categorie 1 vallen, mogen subsidieaanvraag doen voor maximaal 50 woningen. Verhuurders die in categorie 2 vallen, mogen de aanvraag doen voor een onbeperkt aantal woningen.

Je kunt de subsidie gebruiken voor de genoemde maatregelen. Per maatregel zijn eisen gesteld. Zoals de minimale isolatiewaarde of rendementseis, het minimale oppervlakte en het subsidiebedrag per m2 of woning. Voor de exacte eisen en voorwaarden van de subsidie vind je meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

SVOH-subsidie gebruiken voor energieadvies

Door een energie adviesrapport te laten maken door een EP-adviseur krijg je inzicht in de verbeterpunten van jouw huurwoning. Ook noemt een EP-adviseur de voor- en nadelen van het uitvoeren van een energiemaatregel en geeft een inschatting van de kosten van de energiebesparende maatregelen. Hiervoor mag je de SVOH gebruiken.

Energierapport laten opmaken?
Gratis offertes
svoh subsidie aanvragen

Hoe vraag ik de SVOH-subsidie aan?

Voldoe je aan de voorwaarden van de SVOH-subsidie? Dan kun je de SVOH-subsidie aanvragen via Mijn RVO. Houdt hierbij je eHerkenning (zakelijke verhuurder) of DigiD (particuliere verhuurder) bij de hand met de benodigde informatie en documenten.

 1. Controleer de voorwaarden van de subsidie
  Bekijk of je voldoet aan de voorwaarden en in aanmerking komt voor de SVOH-subsidie.

 2. Verzamel de benodigde documenten, gegevens of meldcode
  Zorg dat je alle benodigde gegevens en/of documenten verzameld hebt, zoals adresgegevens, IBAN-nummer, meldcodes (indien van toepassing), betaalbewijzen, en eventuele foto's van de maatregelen.

  • Naam en adres van de eigenaar van de huurwoning
  • Naam en KVK-nummer van het uitvoerende bouwbedrijf
  • Omschrijving van de uitgevoerde maatregelen
  • Andere relevante werkzaamheden waar je de SVOH voor aanvraagt
  • Merk en dikte van het isolatiemateriaal
  • Factuur voor glas- of deurisolatie met daarop:
   • Staat van het kozijn dat gerestaureerd of vervangen is;
   • Merk en type van het kozijn en bijbehorende glas;
   • Binnenwerkse maat van het glas en kozijn, en de locatie hiervan.
  • Totale binnenwerkse maat van glas- en deurisolatie van iedere geïsoleerde huurwoning
 3. Uitvoeren van de maatregelen of aanvragen van de subsidie
  Wanneer je in aanmerking komt voor de subsidie en de gegevens verzamelt hebt, dan vraag je de subsidie aan of laat je de werkzaamheden uitvoeren:
  Minder dan € 125.000: Eerst uitvoeren van de maatregelen, daarna subsidie aanvragen.
  Meer dan € 125.000: Eerst subsidie aanvragen, daarna pas maatregelen uitvoeren.

  Het indienen van de aanvraag moet je doen (met eHerkenning of DigiD) via het Mijn RVO-portaal.

 4. Ontvang een reactie van het RVO
  Na het indienen van de subsidieaanvraag ontvang je binnen 13 weken een besluit van het RVO over jouw aanvraag.

 5. Ontvang het subsidiebedrag
  Wanneer je de maatregelen hebt laten installeren en/of de subsidie aangevraagd hebt en de RVO je aanvraag goedgekeurd heeft, ontvang je (een deel van) het subsidiebedrag.

 6. Indien van toepassing: Uitvoering van de maatregelen
  Wanneer je dit nog niet gedaan hebt, kun je na ontvangst van een reactie beginnen met het uitvoeren van de maatregelen binnen de gestelde termijn(en). Houd rekening met de specifieke eisen voor de uitvoering van de maatregelen die vermeld staan bij de betreffende subsidie.

 7. Indien van toepassing: Indienen vaststellingsverzoek
  Minder dan € 125.000: Hoef je geen vaststellingsverzoek in te dienen.
  Meer dan € 125.000: Dan dien je wel een vaststellingsverzoek in.

 8. Indien van toepassing: Ontvang RVO besluit na vaststellingsverzoek
  Ontvang binnen 13 weken een besluit over het vaststellingsverzoek, afhankelijk van de subsidie. Bij goedkeuring ontvang je het (resterende) subsidiebedrag.

Controle van de subsidieaanvraag

Bewaar alle documenten en facturen minstens 5 jaar. RVO kan deze documenten namelijk opvragen voor controle op rechtmatigheid van de subsidie.

SVOH-subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen over SVOH-subsidie

Liever je huurwoning verduurzamen + subsidie?

SVOH subsidie

Ben je van plan om je huurhuis te verduurzamen met isolatie of een ander ventilatiesysteem en wil je gebruikmaken van SVOH-subsidie? Vraag dan vrijblijvend verduurzaming offertes aan en kom in contact met specialisten die je huurwoning kunnen verduurzamen en tegelijkertijd de subsidie voor je kunnen regelen. Zo heb jij er geen omkijken naar en kies je tenslotte het bedrijf met de beste deal.

Verduurzaming offertes + subsidie aanvragen?