Vrijblijvend verduurzaming offertes?
  • Geheel vrijblijvend

SDE++ subsidie 2023

Pascal van de Beek
Product Specialist
2 minuten

De SDE is een regeling voor grootverbruikers. Met behulp van deze SDE subsidie kunnen grootverbruikers op een rendabele manier in zonnepanelen investeren: ze ontvangen een vergoeding voor iedere opgewekte kWh.

Hoe SDE aanvragen in 2023?

Voor de SDE+ subsidie was er tweemaal per jaar een aanvraagmoment, maar voor de SDE++ subsidie is dit teruggebracht tot eenmaal: er is jaarlijks 1 openstellingsronde.

Wanneer kunnen grootverbruikers SDE subsidie aanvragen in 2023? De ronde voor het aanvragen van SDE subsidie voor grootverbruikers van 2023 begint op 28 juni. Het totale budget is 13 miljard euro.

Een SDE subsidie aanvragen is niet eenvoudig en er wordt ontzettend veel informatie gevraagd. Laat de verduurzaming plaatsen door een expert die ook de subsidie aanvragen voor je uit handen neemt. De meeste experts in de zakelijke markt doen dit voor je.

SDE subsidie aanvragen & verduurzaming laten uitvoeren?

sde subsidie voor zonnepanelen

Wijzigingen SDE subsidie voor zonnepanelen in 2023

  • Een aparte categorie voor drijvende zonnepanelen op water met een vermogen tussen de 15 KWp - 1 MWp;
  • Aparte categorieën voor zonnepanelen op grond/veldopstelling met een vermogen vanaf 15 MWp;
  • Verplichte verklaring over de draagkracht van de dakconstructie van het gebouw;
  • De installatie moet binnen een termijn van 2 - 4 jaar in gebruik genomen zijn. Dit is afhankelijk per categorie.
  • Verplichte haalbaarheidsstudie nodig voor het indienen van een SDE++-subsidieaanvraag;
  • Wanneer je een vergunning nodig hebt, dan moet deze in het bezit zijnop het moment van indienen;
  • Alleen voor grootverbruikers met een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 x 80 A.

Meer voorwaarden voor het aanvragen van de SDE-subsidie kun je vinden in de brochure van SDE++.

sde subsidie aanvragen

Wat is SDE++ subsidie?

In het najaar van 2020 is de SDE+ verbreed naar SDE++. De subsidieregeling gaat dan verder onder de naam Stimulering Duurzame Energietransitie. De SDE-subsidie is een exploitatiesubsidie. Dit houdt in dat je subsidie ontvangt over wat je opwekt of reduceert.

Wat is het verschil tussen de SDE+ en SDE++ subsidie?

  • SDE+: vooral gericht op de duurzame energieproductie.
  • SDE++: vooral gericht op CO2-reductie. Er wordt gekeken naar de manier waarop duurzame energie wordt opgewekt, niet naar de hoeveelheid opgewekte duurzame energie.

Naast zonnepanelen kan je ook subsidie ontvangen voor zonneboiler.

Voor wie is de SDE++ subsidie?

De SDE subsidie is bedoeld als stimulans voor grootverbruikers (met een aansluiting groter dan 3x80 ampère) die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO2-reducerende technieken (gaan) toepassen.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je als aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen. De volgorde waarin aanvragen worden behandeld is afhankelijk van het basisbedrag en de emissieschaal.

Verschillende fasen van SDE++ subsidie

Fase Start- & einddatum Fasegrens subsidie-intensiteit (€/ton CO2)
Fase 1 28 juni - 11 juli € 65
Fase 2 11 juli - 29 augustus € 75
Fase 3 29 augustus - 12 september € 105
Fase 4 12 september - 26 september € 165
Fase 5 26 september - 6 oktober € 300

Subsidiebedrag per maatregel voor SDE-subsidie 2023

Maatregel Max. fasebedrag/basisbedrag*
Zonnepanelen € 0,04 - 0,07 per kWh
Windturbine € 0,03 - 0,06 per kWh
Pelletkachel € 0,03 - 0,06 per kWh
Zonneboiler € 0,04 - 0,09 per kWh
Warmtepomp (met PVT-panelen) € 0,04 per kWh
Elektrische boiler € 0,03 - 0,06 per kWh
(Industriële) warmtepomp €0,03 - 0,08 per kWh

* Subsidiebedrag per kWh afhankelijk van plaatsing, fase & vermogen. Bekijk specifieke subsidiebedragen.