ISDE subsidie 2021

ISDE subsidie 2021

Wil je energiebesparende of duurzame maatregelen laten uitvoeren? Als particulier, zakelijke gebruiker of VvE kan je gebruikmaken van de ISDE subsidie. Wat is de ISDE en voor welke maatregelen kan je subsidie aanvragen in 2021?

Overzicht maatregelen ISDE

Woningeigenaar(Achteraf aanvragen)
Zakelijke gebruiker* (Vooraf aanvragen)
VvE** (Vooraf aanvragen)
Subsidie warmtepomp x x x
Subsidie zonneboiler x x x
Subsidie warmtenet x x
Subsidie isolatie x
Subsidie zonnepanelen x x
Subsidie windturbine x x

*Zakelijke gebruikers zijn bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, VvE’s, overheden en particuliere verhuurders.

**VvE’s kunnen subsidie voor isolatiemaatregelen aanvragen via SEEH.

Meer informatie over subsidie per maatregel?

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) maakt het sinds 2016 mogelijk om subsidies aan te vragen voor energiebesparende en duurzame maatregelen. Sinds de start van de subsidie is al voor 300.000 maatregelen subsidie verstrekt.

In november 2019 heeft minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de beleidsevaluatie van de ISDE. Ook maakte hij bekend op welke punten de ISDE vanaf 2020 wijzigt. Vanaf 1 januari 2021 is de ISDE uitgebreid met isolatiemaatregelen en aansluiting op warmtenet. Ook kan je als zakelijke gebruiker subsidie aanvragen voor zonnepanelen en windturbines. De ISDE omvat subsidies voor de volgende maatregelen en apparaten:

alert
Eerst subsidie aanvragen of eerst maatregelen uitvoeren?
Particulier: achteraf subsidie aanvragen
Zakelijk: vooraf subsidie aanvragen

Wijzigingen ISDE per 1 januari 2021

 • ISDE is uitgebreid met isolatiemaatregelen voor woningeigenaren, aansluiting op warmtenet voor woningeigenaren en VvE’s en zonnepanelen en windturbines voor zakelijke gebruiker (kleinverbruiker)
 • Warmtepompen, zonneboiler en warmtenet kunnen zonder tweede maatregel worden uitgevoerd.
 • Je kan subsidie aanvragen voor aansluiten van woning op een warmtenet.
 • Geen ISDE subsidie meer beschikbaar voor nieuwbouw woningen.
 • Een voorwaarde voor de nieuwe ISDE is dat de uitvoering of installatie altijd plaatsvindt door een bedrijf, dit geldt ook voor warmtepompen en zonneboilers.

Wijzigingen isolatie

 • Per 31 december 2020 vervalt de SEEH voor woningeigenaren
 • Vanaf 1 januari 2021 vraag je subsidie voor isolatie aan via ISDE
 • Aanvraag voor isolatiemaatregel moet gecombineerd zijn met minimaal 1 andere maatregel. Het kan om 2 isolatiemaatregelen gaan of om 1 isolatiemaatregel en een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op warmtenet.
 • Minimaal te isoleren oppervlak is vanaf 2021 voor alle woningen gelijk.
 • Maximale subsidiebedrag is vervangen door maximale oppervlakte per maatregel waarvoor je subsidie kunt aanvragen.
 • Aanvullende energiebesparende maatregelen en het Zeer Energiezuinig Pakket uit de oude SEEH is vervallen.
 • Naast de apparatenlijst voor warmtepompen en zonneboilers is er ook een lijst voor warmte- en isolatie maatregelen.
 • Er is een productenlijst voor goedgekeurde isolatiematerialen.
 • Gespoten PIR of PUR aanbrengen gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.
lightbulb
Vanaf 1 januari 2020 kan je geen ISDE subsidie meer aanvragen voor nieuwbouw woningen. Wordt jouw nieuwbouw woning in 2021 opgeleverd? Dan krijg je geen subsidie meer voor een nieuwe warmtepomp of zonneboiler.

In totaal is in 2021 een budget van € 164 miljoen beschikbaar voor de ISDE. Dit is als volgt onderverdeeld:

 • € 124 miljoen voor isolatiemaatregelen, aansluitingen op warmtenet, warmtepompen en zonneboilers
 • € 40 miljoen voor zonnepanelen en windturbines voor zakelijke kleinverbruiker

Wil je als woningeigenaar ISDE subsidie aanvragen in 2021? Dit kan voor de volgende maatregelen:

 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Aansluiting op warmtenet
 • Isolatiemaatregelen

Let op: wil je subsidie aanvragen voor een isolatiemaatregel? Om in aanmerking te komen voor subsidie voor isolatie moet je minimaal 2 maatregelen laten uitvoeren. Dit kunnen 2 isolatiemaatregelen zijn of 1 isolatiemaatregel en een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op warmtenet.

Meer informatie over de ISDE voorwaarden, mogelijkheden en subsidiebedragen van isolatiemaatregelen? Lees dan meer over de isolatie subsidie.

Wil je als zakelijke gebruiker ISDE subsidie aanvragen? De subsidie voor warmtepompen en zonneboilers blijft beschikbaar. De ISDE voor zakelijke gebruikers is daarnaast per 1 januari 2021 uitgebreid met:

 • Zonnepanelen
 • Kleinschalige windturbines

Subsidie voor deze maatregelen is beschikbaar tot en met 31 december 2023. Voor de investeringen in zonnepanelen en windturbines is voor 2021 t/m 2023 € 100 miljoen uitgetrokken, waarvan € 40 miljoen beschikbaar in 2021.

De ISDE biedt voor een Vereniging van Eigenaren ook subsidie voor centrale aansluiting op een warmtenet. Voorwaarde is dat het gaat om een appartementencomplex, waarbij de bewoners eigenaar en hoofdbewoner zijn van het koopappartement zijn.

Voor isolatiemaatregelen kunnen VvE’s tot en met 31 december 2022 nog gebruikmaken van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Wel gelden weer de gebruikelijke tarieven (ipv verhoogde tarieven in 2020)

Wil je achteraf ISDE subsidie aanvragen en voldoe je aan de voorwaarden? Je kunt via de RVO als particulier een ISDE aanvraag indienen. Je hebt hier een geldig DigiD voor nodig. Als zakelijke gebruiker kun je een ISDE aanvraag indienen via het eLoket van de RVO.

Verduurzaming offertes + subsidieaanvraag laten regelen door vakman?

Veelgestelde vragen over ISDE subsidie

Hoe ISDE aanvragen als particulier?

Wil je subsidie aanvragen via de ISDE? Je kunt een ISDE aanvraag indienen via de RVO. Je hebt hier een geldig DigiD voor nodig.

Voorwaarden particulieren

 • Je bent eigenaar van de (bestaande) koopwoning.
 • Je hebt de woning als hoofdverblijf.
 • Je vraagt de subsidie achteraf aan, na installatie en betaling van de maatregel(en).
 • Vraag de subsidie uiterlijk 12 maanden na installatie van de maatregelen aan. Voer je meerdere maatregelen uit? Dan gaan de 12 maanden in vanaf het uitvoermoment van de eerste maatregel.

Voorwaarden warmtepomp/zonneboiler

 • Het apparaat is nieuw aangeschaft (je hebt een aankoopbewijs).
 • De installatie is gedaan door een bedrijf (bewijs/factuur van installatie).
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • Je mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.
Stappen ISDE aanvragen als particulier
 1. Bepaal de maatregelen voor jouw woning en controleer of je aan de voorwaarden kan voldoen.
 2. Controleer apparatenlijst / maatregelenlijst voor de meldcode(s) van de apparaten of maatregelen. De meldcode geeft aan dat je keuze voldoet aan de voorwaarden voor de aanvraag van subsidie. Staat je maatregel of apparaat niet op de lijst, dan kan je alsnog een aanvraag doen. Houd er rekening mee dat je wellicht niet voldoet in aanmerking komt voor subsidie.
 3. Laat de maatregelen uitvoeren door een installateur. Zorg voor een bewijs van aankoop en installatie (ook als je zelf de apparaten / isolatiematerialen hebt gekocht).
  Let op: voor isolatiemaatregelen is een foto van de werkzaamheden vereist bij de subsidieaanvraag. Op de foto moet de naam, merk, soort en dikte van isolatiemateriaal te zien zijn.
 4. Bereid vervolgens je aanvraag voor en zorg voor de benodigde documentatie:
  * omschrijving van het product (typenummer, naam van merk of fabrikant, datum van aanschaf
  * datum van installatie / aanbrengen
  * bedrag en datum van betaling
  * meldcode van apparaat / maatregel
  * bij isolatiemaatregelen: foto waarop naam, merk, soort en dikte van isolatiemateriaal te zien is
  * bij aansluiting warmtenet: overeenkomst waaruit blijkt dat de koopwoning is aangesloten op warmtenet, een document waaruit blijkt dat de woning niet is aangesloten op gastransportnet en een bewijs van aanschaf van het apparaat.
 5. Vraag de subsidie uiterlijk 12 maanden na installatie van de maatregelen aan. Voer je meerdere maatregelen uit? Dan gaan de 12 maanden in vanaf het uitvoermoment van de eerste maatregel.
Hoe ISDE aanvragen als zakelijke gebruiker?

Ben je een zakelijke gebruiker en wil je gebruikmaken van de ISDE subsidie? Dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. ISDE aanvragen als zakelijke gebruiker doe je via het eLoket van de RVO.

Voorwaarden zakelijke gebruiker

 • Je hebt een geldig KVK-nummer (behalve als je particuliere commerciële verhuurder bent bij warmtepomp of zonneboiler).
 • Je vraagt subsidie aan (en wacht op de beslissing) voordat je een koopovereenkomst sluit.
 • Je laat het apparaat in Nederland installeren.
 • Je laat het apparaat installeren door een bedrijf.
 • Je hebt een factuur van de aankoop en bewijs van installatie.
 • Je mag het apparaat niet binnen 12 maanden na datum van de subsidievaststelling verwijderen of verkopen.

Per maatregel gelden specifiekere voorwaarden.

Stappenplan ISDE aanvragen zakelijke gebruiker
 1. Bepaal de maatregelen en controleer of je aan de voorwaarden kan voldoen.
 2. Controleer apparatenlijst voor warmtepomp of zonneboiler. Staat het apparaat niet in de lijst? Je kan alsnog een aanvraag doen. Houd er wel rekening mee dat het apparaat wellicht niet in aanmerking komt voor subsidie.
 3. Vraag de subsidie aan voordat je de koopovereenkomst sluit. Je kan voor meerdere apparaten subsidie aanvragen.
 4. Aanvraag wordt behandeld, waarna je beslissing per post krijgt. Meestal worden aanvragen binnen 8 weken afgehandeld.
 5. Kom je in aanmerking voor subsidie? Dan kan je het apparaat aanschaffen.
 6. Laat het apparaat installeren door een erkend bedrijf. Vraag de installateur een bewijs van installatie, bv factuur.
 7. Neem het apparaat op tijd in gebruik, binnen 12 maanden na de beslissing over de subsidie. Voor aansluiting op warmtenet geldt een termijn van 24 maanden.
 8. Na installatie en betaling vraag je een vaststelling van de subsidie aan, binnen 12 maanden na vaststelling beslissing (of 24 maanden voor warmtenet).