Stimuleringsregelingen woningverduurzaming spreken elkaar tegen

Stimuleringsregelingen woningverduurzaming spreken elkaar tegen
Marco Schuurman
Marco Schuurman
Founder
2 minuten

AMERSFOORT - De overheid voert een tegenstrijdig beleid om woningeigenaren te stimuleren hun huis te verduurzamen. Die conclusie trekt duurzaamheidsplatform Slimster. Het vergeleek erkende subsidiemaatregelen met de lijst met energiebesparende voorzieningen, die de basis vormen voor verduurzamingshypotheken. “Vooral huishoudens met geld op de bank om te investeren komen nu in aanmerking voor subsidies.”

Sinds enkele jaren kunnen huizenkopers bovenop hun hypotheek, die maximaal 100 procent van de woningwaarde bedraagt, tot 9000 euro extra lenen voor verduurzamingsmaatregelen. Daarmee wil de overheid huizenkopers stimuleren hun woning energiezuiniger te maken, zonder dat zij daarvoor eigen spaargeld hoeven te bezitten. Daarnaast bestaat er de ISDE-subsidie, wat inhoudt dat je een deel van je uitgaven aan energiebesparende ingrepen terugkrijgt van de overheid. Maar opmerkelijk genoeg stroken beide zaken niet met elkaar.

Wel subsidie, geen lening voor warmtepompboiler

Marco Schuurman, eigenaar van Slimster, legt uit: “De lijst met maatregelen waarvoor je subsidie kunt aanvragen is aanzienlijk langer dan de lijst met maatregelen waarvoor je extra kunt lenen. Dat is raar, want daarmee trekt de overheid belastinggeld uit voor het subsidiëren van zaken die banken niet mogen beschouwen als ‘energiebesparende voorzieningen’.”

verschil subsidie en verduurzamingshypotheek

Zo is het mogelijk om na aankoop subsidie aan te vragen voor een warmtepomp- of zonneboiler - investeringen die al gauw enkele duizenden euro’s vergen - maar kun je voor de initiële aanschaf niet putten uit een verduurzamingsdepot. Hetzelfde geldt voor een aansluiting op het warmtenet en de installatie van een elektrische kookvoorziening. Ook opvallend: voor een hybride warmtepomp, waarbij dus nog steeds deels op gas verwarmd wordt, is het wel mogelijk extra te lenen bij de hypotheekverstrekker, maar voor een warmtepompboiler, waardoor je voor je tapwater in één keer van het gas af bent, geldt dit weer niet.

De verkeerde volgorde

Volgens Slimster-eigenaar Schuurman is er sprake van een verkeerde volgorde. “Je moet mensen met een kleinere beurs eerst helpen om überhaupt een dergelijke investering te doen. Als je daar dan vervolgens via een subsidie iets van terugkrijgt, is dat mooi meegenomen. Maar nu zijn het dus juist de huishoudens met spaargeld die én profiteren van een besparing op hun energiekosten én een subsidie ontvangen. Dat werkt ongelijkheid tussen woningeigenaren in de hand.”

Stimuleringsregelingen woningverduurzaming spreken elkaar tegen

Slimster keek in dit onderzoek specifiek naar de ISDE-subsidie, die bedoeld is voor woningeigenaren. Maar ook voor verhuurders en VVE’s zijn er speciale subsidies voor verduurzaming, te weten de SVOH en SVVE. Qua toepassing zijn deze vergelijkbaar met de ingrepen waarvoor de ISDE-subsidie aangevraagd kan worden.