Onderzoek aankoopintentie warmtepomp

Onderzoek aankoopintentie warmtepomp
Pascal van de Beek
Content Specialist
1 minuten

Ruim een kwart van Nederland verwacht binnen vijf jaar over een warmtepomp te beschikken, zo valt te lezen in ons persbericht. Hieronder vind je alle onderzoeksresultaten, onder meer uitgesplitst per leeftijdscategorie en provincie.

In hoeverre verwachten Nederlanders in de toekomst een warmtepomp aan te schaffen?

28 procent van de ondervraagde Nederlanders verwacht binnen vijf jaar een warmtepomp te kopen. Tegelijkertijd zegt bijna de helft van de 2000 respondenten dat zij überhaupt niet de verwachting hebben in de toekomst elektrisch te gaan verwarmen. Ondanks dat kosten van een warmtepomp dalen en het rendement is toegenomen dankzij de hogere energieprijzen.

Mannen neigen meer naar een warmtepomp dan vrouwen

Mannen zien een warmtepomp meer zitten dan vrouwen. Zo verwacht bijna 35 procent van de mannen binnen vijf jaar elektrisch te verwarmen en is dit onder vrouwen ruim 21 procent.

Jongere generatie ziet warmtepomp het meest zitten

Met name twintigers en in iets mindere mate dertigers zien zichzelf wel op korte termijn een warmtepomp aanschaffen. Vijftig- en zestigplussers zien er daarentegen een stuk minder heil in. Ruim zes op de tien vijftigplussers verwacht geen warmtepomp te laten installeren in de toekomst.

Flevoland loopt warm voor warmtepomp, Zeeuwen terughoudend

Vooral in Flevoland, Groningen en Drenthe zal het aantal warmtepompen de komende jaren toenemen. Inwoners van Zeeland zijn daarentegen nog niet overtuigd: minder dan een vijfde van de Zeeuwen denkt binnen vijf jaar over een warmtepomp te beschikken.