In deze gemeenten stegen de huizenprijzen het hardst in 2022

In deze gemeenten stegen de huizenprijzen het hardst in 2022
Marvin Grouw
Content Manager
2 minuten

AMERSFOORT - Nergens in Nederland steeg de gemiddelde huizenprijs in 2022 zo hard als in Zeewolde. Huizen in deze Flevolandse gemeente brachten liefst 36,6 procent - ruim 118 duizend euro - meer op dan in 2021. Ook op Schiermonnikoog en in de Veluwse gemeente Voorst nam de huizenprijs met meer dan 30 procent toe. Daarentegen kenden zes Nederlandse gemeenten juist een daling van de gemiddelde verkoopprijs. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, geanalyseerd door Slimster.nl. De online prijs- en offertevergelijker ziet een verband tussen de prijsstijgingen per gemeente en de aanwezigheid van woningen met een laag energielabel aldaar.

Mede dankzij de gemeente Zeewolde stegen de prijzen in Flevoland gemiddeld het hardst: 15,4 procent, tegen een landelijk gemiddelde van 10,8. Opvallend is dat na Flevoland achtereenvolgens Groningen, Drenthe, Overijssel en Friesland de sterkste prijsstijging kenden. In het noordoosten van het land werden de huizen dus relatief duurder dan in bijvoorbeeld Noord-Holland en Limburg, waar de toename minder dan 10 procent bedroeg. Ook in absolute zin stegen de prijzen het hardst in Flevoland: een huis kostte daar in 2022 gemiddeld 54.324 euro meer dan een jaar eerder. Na Flevoland volgen Utrecht en Noord-Holland.

Prijsdaling in zes gemeenten

Waar vrijwel overal in Nederland de huizen duurder werden, gold dat niet voor een zestal gemeenten. In Zoeterwoude, Heeze-Leende, Rozendaal, Staphorst, Oudewater en Mook en Middelaar daalde de gemiddelde huizenprijs juist. Eerstgenoemde gemeente kende zelfs een prijsdaling van gemiddeld ruim 10 procent.

Laag energielabel leidt tot kleinere prijsstijging

Een eenduidige verklaring voor de verschillen tussen gemeenten is volgens Slimster niet direct aan te wijzen. Er lijkt echter een verband te zijn tussen de ontwikkeling van de huizenprijzen en het percentage woningen met een laag energielabel (E, F of G). Zo heeft in de grotendeels aardgasvrije gemeente Zeewolde geen enkele woning een dergelijk laag energielabel en geldt hetzelfde voor Almere. Ook in onder meer Lelystad, Dronten, Houten en Barendrecht heeft vrijwel ieder huis een relatief hoog energielabel. Dit zijn stuk voor stuk gemeenten waar de huizenprijs in 2022 bovengemiddeld sterk toenam, zoals hieronder is te zien.

In deze gemeenten stegen de huizenprijzen het hardst in 2022

In 18 van de 25 gemeenten met het laagste percentage woningen met energielabel E, F of G lag de stijging van de huizenprijs boven het landelijk gemiddelde. Dat geldt daarentegen voor slechts 9 van de 25 gemeenten met juist het hoogste percentage energieonzuinige woningen. De gemiddelde prijsstijging voor eerstgenoemde groep bedroeg 14,1 procent, terwijl huizen in de laatstgenoemde groep gemeenten ‘slechts’ 8,7 procent duurder werden. In gemeenten met relatief energiezuinige woningen steeg de huizenprijs dus vaak harder dan in gemeenten met minder zuinige huizen, aldus Slimster.