Genomineerd voor Website van het Jaar 2020
WOZ-waarde
Ga naar

WOZ-waarde woning: wat is het precies?

Aan het begin van ieder jaar valt de WOZ-beschikking op de mat van woningeigenaren. Wat staat er in een WOZ-beschikking, wat betekent de WOZ-waarde en hoe wordt deze vastgesteld?

Wat is de WOZ-waarde?

Ieder jaar ontvangen woningeigenaren een WOZ-beschikking, met daarin de WOZ-waarde van hun woning. De Wet WOZ is opgesteld om de waardering van alle onroerende zaken in Nederland te regelen. De WOZ-waarde wordt gebruikt door diverse overheden om de hoogte van belastingen te bepalen.

De gemeente is de officiële uitvoerder van de WOZ en stelt jaarlijks de waarde vast van alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen. Denk hier aan woningen, bedrijfspanden en gronden. De WOZ-waarde is een jaar geldig en de waarden zijn openbaar toegankelijk. Zo kan je eenvoudig de waarden van vergelijkbare woningen inzien.

Waarom WOZ-waarde berekenen?

De WOZ-waarde van een woning wordt gebruikt voor belastingheffing van gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst:

 • Gemeente: onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing, forensenbelasting
 • Waterschappen: watersysteemheffing
 • Belastingdienst: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenkbelasting, erfbelasting voor woningen

Bij de inkomstenbelasting speelt de WOZ-waarde een rol bij het eigenwoningforfait: dit is een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Daarnaast wordt de waarde gebruikt door banken als bewijs dat een woning als onderpand van een hypotheek gebruikt kan worden.

woz waarde opvragen

Hoe WOZ-waarde berekenen?

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald door de gemeente? De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld op de waardepeildatum. De waardepeildatum is altijd 1 januari van het vorige jaar. De WOZ-beschikking van 2020 heeft dus als waardepeildatum 1 januari 2019.

Factoren WOZ-waarde berekenen

Gaat de gemeente de WOZ-waarde berekenen, dan komt er niet echt iemand bij je huis kijken. De WOZ-waarde berekenen gebeurt op basis van algemene gegevens, zoals:

 • Ligging
 • Oppervlakte
 • Inhoud

De WOZ-waarde kan ook stijgen en dalen door veranderende huizenprijzen of aanpassingen aan je woning. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde kijkt de gemeente ook naar vergelijkbare woningen in de buurt.

VIdeo van Vereniging Eigen Huis.

Verschil WOZ-waarde en marktwaarde

De WOZ-waarde van een woning wordt vastgesteld, zodat overheden de hoogte van diverse belastingen kunnen bepalen. De WOZ-waarde houdt geen rekening met individuele woningkenmerken en geeft geen realistisch beeld. Vaak ligt de marktwaarde van je huis daarom hoger dan de WOZ-waarde.

De marktwaarde van een woning wordt bepaald door taxateurs en makelaars. Er wordt onder meer gekeken naar de ligging, woonplaats en de staat van de woning. Wil je je huis verkopen? Laat de woningwaarde dan niet bepalen op basis van de WOZ-waarde. Waarschijnlijk is je huis in de praktijk meer waard. Een verkoopmakelaar kan je beter adviseren over een marktconforme vraagprijs.

Bezwaar maken tegen WOZ-beschikking

Jaarlijks ontvang je in januari of februari de WOZ-beschikking van de gemeente. In deze beschikking vind je de WOZ-waarde van je woning inclusief berekening. Controleer deze gegevens goed. Denk je dat de waarde niet klopt? Dan kun je bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Dit moet wel binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking, dus veel tijd heb je hiervoor niet.

WOZ-waarde controleren & informatie verzamelen

 • Taxatierapport WOZ opvragen: soms wordt het taxatierapport toegestuurd samen met de WOZ-beschikking. Is dit niet het geval, dan kun je dit taxatierapport van de WOZ opvragen bij de gemeente.
 • Gegevens vergelijkbare woningen inzien: dit kan bij het Kadaster of via het WOZ-waarde Loket. De WOZ-waarde opvragen van andere woning, zorgt ervoor dat je jouw woning met vergelijkbare huizen kunt vergelijken.
 • Woning laten taxeren door makelaar of taxateur (brengt kosten met zich mee)

Bezwaar aantekenen

Een WOZ-bezwaar moet je binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking indienen bij de gemeente. Lukt dit niet? Dan kun je een pro forma bezwaarschrift indienen. Dit houdt in dat je aangeeft bezwaar te maken, maar op een later moment de onderbouwing aanlevert.

Tip: de Vereniging Eigen Huis of het Kadaster kunnen je eventueel helpen bij het opstellen van het bezwaar.

Bezwaar accepteren of afwijzen

Na het indienen van je WOZ-bezwaar neemt de gemeente de bewijsstukken door. De gemeente kan je bezwaar vervolgens (gedeeltelijk) accepteren of afwijzen.

 • WOZ-bezwaar afgewezen: de gemeente moet hiervoor een duidelijke reden geven. Je kunt ervoor kiezen binnen 6 weken in beroep te gaan bij de rechter.
 • WOZ-bezwaar geaccepteerd: je ontvangt een nieuwe WOZ-beschikking.

De WOZ-waarde wordt onder meer bepaald door je woonoppervlak. Vergroot je jouw woning met een dakkapel of uitbouw, dan stijgt het woonoppervlak en de inhoud. Hierdoor zal ook de WOZ-waarde van je woning stijgen. Waar bij een uitbouw het woonoppervlak logischerwijs toeneemt, is dit ook bij een nieuwe dakkapel het geval. Er gelden namelijk specifieke eisen aan het berekenen van woonoppervlak in schuine ruimtes of op zolders.

Woonoppervlak wordt berekend aan de hand van het vloeroppervlak

 • Schuine ruimtes mag je alleen meerekenen als het hoogste punt min. 2 meter is.
 • Zolders mag je niet meerekenen als er geen ramen zijn of een raam kleiner dan 1m2 is.

Door een dakkapel te plaatsen, kan je meer vloeroppervlak (en dus woonoppervlak) realiseren op zolder. Dit is niet alleen handig voor jezelf, maar ook voor je WOZ-waarde.

Hoge of lage WOZ-waarde: wat is beter?

Is een hoge of lage WOZ-waarde gunstig voor jou? Dit is afhankelijk van je situatie:

 • Wil je verkopen?
  Dan is een hoge WOZ-waarde gunstig. Potentiële kopers baseren hun openingsbod vaak deels op de WOZ-waarde. Een lage waarde kan nadelig voor je uitpakken in deze situatie.
 • Wil je hypotheekrente verlagen?
  Een hoge WOZ-waarde kan betekenen dat de hypotheekrente omlaag kan. Neem hiervoor contact op met je hypotheekverstrekker.
 • Geen verhuisplannen?
  Een lage WOZ-waarde betekent dan minder belasting betalen. Stijgt je WOZ-waarde, dan stijgen gemeentelijke belasting, het eigenwoningforfait en erf- en schenkbelasting mee.

Geen verhuisplannen, maar verbouwplannen?

Wil je niet verhuizen, maar je huidige woning verbouwen? Een verbouwing kan zorgen voor een hogere WOZ-waarde, maar brengt uiteraard ook veel voordelen met zich mee. Denk hier aan een hogere woningwaarde bij eventuele verkoop en meer woonoppervlak of woonplezier.

Woning laten verbouwen?
Deel deze pagina