Javascript is disabled, features may not work
Wat is WOZ-waarde & hoe bezwaar maken?

Wat is WOZ-waarde & hoe bezwaar maken?

Henrieke Hahn
Product Specialist
clock 8 jun. 2020 10:00
edit 15 jun. 2020 15:00

Jaarlijks valt er bij woningeigenaren een WOZ-beschikking op de deurmat. Wat houdt deze WOZ-beschikking in en wat betekent de WOZ-waarde? Waarom is het belangrijk de WOZ-waarde te controleren en hoe kan je bezwaar maken? Lees snel verder voor antwoord op deze vragen.

Veelgestelde vragen WOZ-waarde huis

Wat is de WOZ-waarde?

Ieder jaar ontvangen woningeigenaren een WOZ-beschikking, met daarin de WOZ-waarde van hun woning. De Wet WOZ is opgesteld om de waardering van alle onroerende zaken in Nederland te regelen. De WOZ-waarde wordt gebruikt door diverse overheden om de hoogte van belastingen te bepalen.

De gemeente is de officiële uitvoerder van de WOZ en stelt jaarlijks de waarde vast van alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen. Denk hier aan woningen, bedrijfspanden en gronden. De WOZ-waarde is een jaar geldig en de waarden zijn openbaar toegankelijk. Zo kan je eenvoudig de waarden van vergelijkbare woningen inzien.

Wanneer is WOZ-waarde bekend?

In de eerste maanden van het jaar (januari, februari of maart) ontvang je de WOZ-beschikking van de gemeente.

Waarom WOZ-waarde berekenen?

De WOZ-waarde van een woning wordt gebruikt voor belastingheffing van gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst:

 • Gemeente: onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing, forensenbelasting
 • Waterschappen: watersysteemheffing
 • Belastingdienst: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenkbelasting, erfbelasting voor woningen

Bij de inkomstenbelasting speelt de WOZ-waarde een rol bij het eigenwoningforfait: dit is een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Daarnaast wordt de waarde gebruikt door banken als bewijs dat een woning als onderpand van een hypotheek gebruikt kan worden.

Hoe WOZ-waarde berekenen?

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald door de gemeente? De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld op de waardepeildatum. De waardepeildatum is altijd 1 januari van het vorige jaar. De WOZ-beschikking van 2020 heeft dus als waardepeildatum 1 januari 2019.

Factoren WOZ-waarde berekenen

Gaat de gemeente de WOZ-waarde berekenen, dan komt er niet echt iemand bij je huis kijken. De WOZ-waarde berekenen gebeurt op basis van algemene gegevens, zoals:

 • Ligging
 • Oppervlakte
 • Inhoud

De WOZ-waarde kan ook stijgen en dalen door veranderende huizenprijzen of aanpassingen aan je woning. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde kijkt de gemeente ook naar vergelijkbare woningen in de buurt.

Wat is verschil tussen WOZ-waarde en marktwaarde?

De WOZ-waarde van een woning wordt vastgesteld, zodat overheden de hoogte van diverse belastingen kunnen bepalen. De WOZ-waarde houdt geen rekening met individuele woningkenmerken en geeft geen realistisch beeld. Vaak ligt de marktwaarde van je huis daarom hoger dan de WOZ-waarde.

De marktwaarde van een woning wordt bepaald door taxateurs en makelaars. Er wordt onder meer gekeken naar de ligging, woonplaats en de staat van de woning. Wil je je huis verkopen? Laat de woningwaarde dan niet bepalen op basis van de WOZ-waarde. Waarschijnlijk is je huis in de praktijk meer waard. Een verkoopmakelaar kan je beter adviseren over een marktconforme vraagprijs.

Hogere WOZ-waarde na vergroten woning?

De WOZ-waarde wordt onder meer bepaald door je woonoppervlak. Vergroot je jouw woning met een dakkapel of uitbouw, dan stijgt het woonoppervlak en de inhoud. Hierdoor zal ook de WOZ-waarde van je woning stijgen. Waar bij een uitbouw het woonoppervlak logischerwijs toeneemt, is dit ook bij een nieuwe dakkapel het geval. Er gelden namelijk specifieke eisen aan het berekenen van woonoppervlak in schuine ruimtes of op zolders.

Woonoppervlak wordt berekend aan de hand van het vloeroppervlak

 • Schuine ruimtes mag je alleen meerekenen als het hoogste punt min. 2 meter is.
 • Zolders mag je niet meerekenen als er geen ramen zijn of een raam kleiner dan 1m2 is.

Door een dakkapel te plaatsen, kan je meer vloeroppervlak (en dus woonoppervlak) realiseren op zolder. Dit is niet alleen handig voor jezelf, maar ook voor je WOZ-waarde.

Meer redenen weten voor een hoge of lage WOZ? Bekijk de argumenten voor WOZ verlagen of verhogen.

woz waarde huis

Waarom WOZ controleren?

Waarom is een juiste WOZ-waarde belangrijk? De WOZ-waarde heeft invloed op een aantal belastingen, zoals ozb, afvalstoffenheffing, inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting. Bij een hogere WOZ-waarde betaal je vaak meer belastingen. De WOZ-waarde heeft daarnaast ook invloed bij de verkoop van je woning en de hypotheekrente.

Jaarlijks ontvang je een WOZ-beschikking van de gemeente. In deze beschikking vind je de WOZ-waarde van je woning inclusief berekening. Het is belangrijk de gegevens goed te controleren, maar hoe doe je dit? Je kunt de WOZ-beschikking controleren op een aantal manieren:

1. WOZ-waarde woningen vergelijken

Als eerste kan je via het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen inzien. Je kunt hier de WOZ-waarde opvragen van iedere woning in Nederland, als de gemeente tenminste op dit loket is aangesloten. Is je gemeente dat nog niet? Dan kan je vragen over de WOZ-waarde bij je gemeente neerleggen.

2. Taxatierapport WOZ-waarde opvragen

De WOZ-waarde wordt bepaald aan de hand van een taxatie. Soms ontvang je dit taxatieverslag bij de WOZ-beschikking. Is dit niet het geval? Je kan dit taxatieverslag van de WOZ-waarde opvragen bij de gemeente.

3. Verkoopprijzen vergelijken via Kadaster

Bij het Kadaster kan je koopsominformatie opvragen van woningen. Zo kan je jouw WOZ-waarde vergelijken met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Voor een paar euro ontvang je een koopsommenoverzicht met de verkoopprijzen van de afgelopen 5 jaar in een postcodegebied.

4. Woning laten taxeren door makelaar of taxateur

Een taxatierapport is doorgaans een goed bewijsstuk als je bezwaar maakt. Aan deze taxatie zijn kosten verbonden, maar wordt je bezwaar (deels) gegrond verklaard? Dan kan je in aanmerking komen voor een vergoeding.

Wat doen als WOZ waarde niet klopt?

Denk je dat de waarde niet klopt? Dan kun je bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Let op: je moet bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking, dus veel tijd heb je hiervoor niet. Hoe kan je WOZ bezwaar maken?

 • Zelf WOZ bezwaar maken
 • Gratis WOZ bezwaar hulp inschakelen
 1. WOZ controleren
 2. Argumenten uitwerken en onderbouwen
 3. Bezwaar indienen binnen 6 weken
 4. Gemeente doet uitspraak
 5. Bij afwijzing: eventueel in beroep gaan bij de rechter

Bezwaartermijn

Een WOZ-bezwaar moet je binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking indienen bij de gemeente. Lukt dit niet? Dan kun je een pro forma bezwaarschrift indienen. Dit houdt in dat je aangeeft bezwaar te maken, maar op een later moment de onderbouwing aanlevert.

lightbulb
Bel met gemeente voor je bezwaar maakt
Het valt altijd te proberen: met de gemeente bellen, voordat je schriftelijk bezwaar maakt. Misschien bespaar je er tijd en papierwerk mee. Lukt het niet op deze manier? Zorg dan dat je genoeg tijd inplant om alsnog schriftelijk bezwaar te maken.

Uitspraak WOZ bezwaar

Na het indienen van je WOZ-bezwaar neemt de gemeente de bewijsstukken door. De gemeente kan je bezwaar vervolgens (gedeeltelijk) accepteren of afwijzen.

 • WOZ-bezwaar afgewezen: de gemeente moet hiervoor een duidelijke reden geven. Je kunt ervoor kiezen binnen 6 weken in beroep te gaan bij de rechter.
 • WOZ-bezwaar geaccepteerd: je ontvangt een nieuwe WOZ-beschikking.

Er is tegenwoordig ook veel gratis WOZ bezwaar hulp beschikbaar. Maar is die hulp wel echt gratis? WOZ bezwaar uitbesteden werkt als volgt:

 • Bij succesvol bezwaar vergoedt de gemeente de gemaakte kosten
 • Bij onsuccesvol bezwaar neemt de specialist de kosten voor zijn rekening.

Let op: controleer altijd goed of de dienst echt gratis is, voordat je met een bedrijf in zee gaat.