Henrieke Hahn
Henrieke Hahn
Product Specialist
3 minuten

Jaarlijks valt er bij woningeigenaren een WOZ-beschikking op de deurmat. Wat houdt deze WOZ-beschikking in en wat betekent de WOZ-waarde? Waarom is het belangrijk de WOZ-waarde te controleren en hoe kan je bezwaar maken? Lees snel verder voor antwoord op deze vragen.

Veelgestelde vragen WOZ-waarde huis

woz waarde huis

Waarom WOZ controleren?

Waarom is een juiste WOZ-waarde belangrijk? De WOZ-waarde heeft invloed op een aantal belastingen, zoals ozb, afvalstoffenheffing, inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting. Bij een hogere WOZ-waarde betaal je vaak meer belastingen. De WOZ-waarde heeft daarnaast ook invloed bij de verkoop van je woning en de hypotheekrente.

WOZ controleren: hoe doe je dat?

Jaarlijks ontvang je een WOZ-beschikking van de gemeente. In deze beschikking vind je de WOZ-waarde van je woning inclusief berekening. Het is belangrijk de gegevens goed te controleren, maar hoe doe je dit? Je kunt de WOZ-beschikking controleren op een aantal manieren:

1. WOZ-waarde woningen vergelijken

Als eerste kan je via het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen inzien. Je kunt hier de WOZ-waarde opvragen van iedere woning in Nederland, als de gemeente tenminste op dit loket is aangesloten. Is je gemeente dat nog niet? Dan kan je vragen over de WOZ-waarde bij je gemeente neerleggen.

2. Taxatierapport WOZ-waarde opvragen

De WOZ-waarde wordt bepaald aan de hand van een taxatie. Soms ontvang je dit taxatieverslag bij de WOZ-beschikking. Is dit niet het geval? Je kan dit taxatieverslag van de WOZ-waarde opvragen bij de gemeente.

3. Verkoopprijzen vergelijken via Kadaster

Bij het Kadaster kan je koopsominformatie opvragen van woningen. Zo kan je jouw WOZ-waarde vergelijken met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Voor een paar euro ontvang je een koopsommenoverzicht met de verkoopprijzen van de afgelopen 5 jaar in een postcodegebied.

4. Woning laten taxeren door makelaar of taxateur

Een taxatierapport is doorgaans een goed bewijsstuk als je bezwaar maakt. Aan deze taxatie zijn kosten verbonden, maar wordt je bezwaar (deels) gegrond verklaard? Dan kan je in aanmerking komen voor een vergoeding.

Wat doen als WOZ waarde niet klopt?

Denk je dat de waarde niet klopt? Dan kun je bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Let op: je moet bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking, dus veel tijd heb je hiervoor niet. Hoe kan je WOZ bezwaar maken?

 • Zelf WOZ bezwaar maken
 • Gratis WOZ bezwaar hulp inschakelen

Zelf WOZ bezwaar maken

 1. WOZ controleren
 2. Argumenten uitwerken en onderbouwen
 3. Bezwaar indienen binnen 6 weken
 4. Gemeente doet uitspraak
 5. Bij afwijzing: eventueel in beroep gaan bij de rechter

Bezwaartermijn

Een WOZ-bezwaar moet je binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking indienen bij de gemeente. Lukt dit niet? Dan kun je een pro forma bezwaarschrift indienen. Dit houdt in dat je aangeeft bezwaar te maken, maar op een later moment de onderbouwing aanlevert.

Bel met gemeente voor je bezwaar maakt
Het valt altijd te proberen: met de gemeente bellen, voordat je schriftelijk bezwaar maakt. Misschien bespaar je er tijd en papierwerk mee. Lukt het niet op deze manier? Zorg dan dat je genoeg tijd inplant om alsnog schriftelijk bezwaar te maken.

Uitspraak WOZ bezwaar

Na het indienen van je WOZ-bezwaar neemt de gemeente de bewijsstukken door. De gemeente kan je bezwaar vervolgens (gedeeltelijk) accepteren of afwijzen.

 • WOZ-bezwaar afgewezen: de gemeente moet hiervoor een duidelijke reden geven. Je kunt ervoor kiezen binnen 6 weken in beroep te gaan bij de rechter.
 • WOZ-bezwaar geaccepteerd: je ontvangt een nieuwe WOZ-beschikking.

Gratis WOZ bezwaar hulp

Er is tegenwoordig ook veel gratis WOZ bezwaar hulp beschikbaar. Maar is die hulp wel echt gratis? WOZ bezwaar uitbesteden werkt als volgt:

 • Bij succesvol bezwaar vergoedt de gemeente de gemaakte kosten
 • Bij onsuccesvol bezwaar neemt de specialist de kosten voor zijn rekening.

Let op: controleer altijd goed of de dienst echt gratis is, voordat je met een bedrijf in zee gaat.