Man moet kunnen klussen, vrouw moet koken: hoe denkt Nederland anno 2023?

Man moet kunnen klussen, vrouw moet koken: hoe denkt Nederland anno 2023?
Pascal van de Beek
Content Specialist
3 minuten

AMERSFOORT - Het zullen de twee grootste vooroordelen over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen zijn: de vrouw moet kunnen koken en de man doet de klussen in huis. In het kader van Nationale Clichédag zocht vergelijkingssite Slimster.nl uit hoe Nederland anno 2023 over deze thema’s denkt. Opvallende uitkomst: mannen kunnen zich meer dan vrouwen vinden in het vooroordeel over het vrouwelijk geslacht en andersom geldt precies hetzelfde.

Om maar met de deur in huis te vallen: een vrouw moet kunnen koken. Meer dan de helft van de ondervraagden denkt er zo over, terwijl slechts een op de zeven het ermee oneens is. Maar het vooroordeel dat vooral mannen deze mening zijn toegedaan is in zekere zin ook waar. Zo is 57 procent van de ondervraagde mannen het eens met de stelling, tegen ‘slechts’ 49 procent van de vrouwen. Opmerkelijk is ook dat vooral de jongere generatie deze ouderwetse rolverdeling toejuicht. Zo geeft twee derde van de twintigers aan het eens te zijn met de stelling, terwijl dit onder vijftigers en zestigers minder dan de helft is.

Moderne man moet óók kunnen koken!

Slimster draaide de vraag ook om: moet een moderne man eigenlijk ook kunnen koken? Jazeker, zo vindt ruim 45 procent van de ondervraagden. En nog opvallender: mannen delen deze mening met 50 procent nog meer dan vrouwen (40 procent)! In dit geval geldt juist: hoe jonger, hoe vaker men het hiermee eens is. Bekijk hieronder de verschillen tussen de leeftijdscategorieën.

Hoe denken verschillende leeftijdsgroepen over typische rolverdelingen?

Leeftijd "Een echte vrouw kan goed koken" "Een moderne man kan goed koken" "Een echte man kan goed klussen" "Een moderne vrouw kan goed klussen"
18-30 jaar 65,9% 58,9% 55,9% 52,7%
30-39 jaar 54,4% 45,8% 50,7% 49,9%
40-49 jaar 52,7% 45,2% 45,4% 46,6%
50-59 jaar 45,6% 39,2% 43,6% 45,3%
60-69 jaar 45,2% 37,5% 35,8% 41,2%

Bron: Slimster.nl - Integreren - Afbeelding downloaden - Interactieve tabel bekijken

En hoe zit het met klussen?

Kijkend naar het thema klussen, dan kunnen we eigenlijk de conclusie van het ‘kookvraagstuk’ spiegelen, al zijn we hierover wat minder uitgesproken. Zo is de ruime meerderheid van mening dat een ‘echte man’ inderdaad goed moet kunnen klussen, maar is dit al met al toch net minder dan de helft. Waar een op de vijf ondervraagden het juist oneens is met de stelling, antwoordde namelijk ook bijna een derde ‘neutraal’. Ook bij de stelling is het overigens vooral de jongere generatie die deze enigszins gedateerde opvatting deelt.

In het oog springt verder dat vrouwen klussen meer een typische manneneigenschap vinden dan mannen, al zijn de verschillen klein. Zo geeft ruim 48 procent van de vrouwen aan dat een echte man moet kunnen klussen, terwijl dit onder mannen zo’n 45 procent is. Maar wanneer de stelling wordt omgedraaid - een moderne vrouw moet goed kunnen klussen - dan blijkt juist weer dat liefst 52 procent van de vrouwen het hiermee eens zijn. Van de mannen kan een kleine 43 procent zich hierin vinden.

Capaciteiten bepalen wie klust of kookt

Man moet kunnen klussen, vrouw moet koken: hoe denkt Nederland anno 2023?

Het onderzoek van Slimster wijst al met al dus uit dat een partner bij voorkeur handig moet zijn met zowel een keuken- als plamuurmes, ongeacht of het om een man of vrouw gaat. Hoewel oude clichés nog steeds invloed hebben op onze percepties, laat het zien dat de grenzen vervagen en dat de verwachtingen van mannen en vrouwen aan elkaar steeds meer gelijk worden. We bewegen ons duidelijk naar een toekomst waarin capaciteiten en interesses, in plaats van gender, bepalen wie er kookt of klust. Het is een herinnering dat we, zelfs op Nationale Clichédag, open moeten staan voor verandering en dat we onze vooroordelen moeten blijven uitdagen.