Gratis asbest offertes?
Gratis & vrijblijvend

Wat kost asbestinventarisatie?

Pascal van de Beek
Content Specialist
4 minuten

Niets is zo fijn als in een woning te leven, waar je met zekerheid kunt zeggen dat er geen sporen van asbest te bekennen zijn. Onze aangesloten specialisten bieden zowel particulieren als bedrijven de mogelijkheid om een asbestinventarisatie aan te vragen. Bij een dergelijk onderzoek zal er worden gekeken of er asbest in jouw woning te vinden is, en welke soorten asbest dat dan zijn.

Minimale kosten € 200
Gemiddelde kosten € 285
Maximale kosten € 350
Vanaf-prijs per inventarisatie onderzoek inclusief btw
Asbestinventarisatie samengevoegd
Sinds 2017 zijn de verschillende asbestonderzoeken samengevoegd tot 1 asbestinventarisatie, maar worden ze vaak nog wel benoemd.

Wat kost een asbestinventarisatie?

De kosten van een asbestinventarisatie kunnen sterk variëren, afhankelijk van het type onderzoek dat wordt uitgevoerd. Gemiddeld starten de prijzen voor een gecertificeerde asbestinventarisatie vanaf ongeveer €200, maar ben je vaak rond de €285 kwijt.

De uiteindelijke kosten van elke inspectie kunnen in de praktijk hoger of lager zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Inventarisatierapport Gem. prijs¹

Asbestattest met 1 monster

€ 200 - 350 per onderzoek

Gehele woning zonder destructief onderzoek

€ 300

Gehele woning met destructief onderzoek € 350
Enkele ruimte (badkamer, toilet, zolder, etc.) € 225
Golfplaten dak van berging of kleine schuur (tot 35m²) € 200
Golfplaten daken van grotere schuren (tot max. 1.000m²) € 975 - 15.000
Extra materiaalmonster

€ 25 - 55 per (extra) monster

¹ Gemiddelde prijs voor asbestinventarisatie inclusief btw.

Waar bestaat de asbestinventarisatie prijs uit?

Beoordeling
Inspectie
Onderzoek

Op de offerte staan vaak 3 onderdelen vermeld die de prijs van asbestinventarisatie grotendeels bepalen. Ongeveer 15% van de prijs wordt toegewezen aan de beoordeling. Dit deel omvat het voorbereiden en plannen van de inspectie. De inspectie zelf, waarbij een specialist de locatie bezoekt om te bepalen waar mogelijk asbest aanwezig is, vormt ongeveer 25% van de kosten.

Het grootste deel van de prijs, 60% van de totale prijs, is voor het asbestonderzoek. Hierbij worden de verzamelde monsters in een laboratorium getest om vast te stellen of er asbest aanwezig is en om welk type het gaat.

Direct de beste deal?
Asbestinventarisatie offertes
asbestinventarisatie prijs
Sinds 2017 zijn de verschillende inventarisatie types samengevoegd tot 1 asbestonderzoek en worden de bij de inventarisaties aangetroffen asbesthoudende stoffen, aangeduid in klassen. Asbestinventarisatie Type A, B & 0 worden hierdoor niet meer gebruikt.

Niet of licht destructief onderzoek (Type A)

Type A asbestinventarisatie wordt uitgevoerd wanneer bekend is dat asbest zichtbaar aanwezig is in een gebouw, zoals in schoorsteenpijpen, dakplaten of ander plaatmateriaal. Deze inspectie vereist slechts basis handgereedschap en omvat geen intensieve sloopwerkzaamheden om het asbest te detecteren.

Aanvullend destructief onderzoek (Type B)

Type B asbestinventarisatie is nodig wanneer er een vermoeden bestaat van niet direct zichtbaar asbest. Dit type vereist sloopwerkzaamheden om het asbest te lokaliseren en volgt meestal na een Type A inventarisatie.

Visueel onderzoek (Type 0)

Type 0 asbestinventarisatie is de meest betaalbare en minst uitgebreide optie, vaak uitgevoerd bij de aankoop van een woning of pand om de aanwezigheid van asbest te verifiëren. Het betreft alleen een visuele inspectie.

Meer informatie over de verschillende klassen?
Asbestonderzoek
asbestonderzoek kosten

Asbestonderzoek anno 2024

Voorheen werden de verschillende types asbestinventarisatie gebruikt om aan te geven hoe het asbest onderzocht werd. In 2024 worden alle asbestinventarisatie rapportages opgesteld aan de hand van de richtlijnen vanuit de overheid & Ascert.

Een asbestonderzoek heeft verschillende stappen die samen zorgen voor een volledig beeld van de asbest situatie en zorgen ervoor dat een deskundige asbestsaneerder veilig asbest kan verwijderen. We hebben de verschillende stappen van een asbestonderzoek voor je op een rijtje gezet:

1. Vooronderzoek asbestinventarisatie

Voor het opstellen van een asbestinventarisatieplan voert een asbestinventarisatiebedrijf eerst een vooronderzoek uit. Dit bestaat uit:

  • het verzamelen van documenten die het soort asbest beschrijven;
  • het verzamelen van informatie bij huidige en voormalige werknemers bij een bedrijfspand of bewoners van de woning.

Het vooronderzoek bestaat uit het beoordelen van bouwtekeningen, tekeningen van procesinstallaties en andere relevante documenten.

2. Voorbereiding en melding van de asbestinventarisatie

Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt voor de nodige voorbereidingen en een Deskundig Asbest Inventariseerder (DIA) die de inventarisatie uitvoert. De tijden van de inventarisatie worden 2 (werk)dagen van tevoren gemeld in een Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Daarna controleert de DIA of de documenten overeenkomen met de situatie op locatie en past het inventarisatieplan aan, indien nodig.

3. Uitvoering van de asbestinventarisatie

De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een DIA die ervoor zorgt dat alle procedures en werkinstructies gevolgd worden. Er worden maatregelen genomen om asbestverspreiding te voorkomen en alle waarnemingen van asbest worden geregistreerd. Eventuele afwijkingen of onregelmatigheden worden door de DIA vastgelegd.

4. Monsterneming en analyse

Een DIA neemt asbestmonsters van elk type asbestverdacht materiaal, tenzij bekend is welk type asbest aanwezig is. Dit wordt gedaan door (licht) destructief onderzoek. Deze monsters worden voorzien van een unieke codering en geanalyseerd door een laboratorium volgens NEN 5896. De locaties van de genomen monsters worden op een (bouw)tekening aangegeven.

5. Asbestinventarisatierapport

In het asbestinventarisatierapport staan de aangetroffen asbesthoudende materialen, de plaats en het type asbest, en bevat tekeningen en foto's van de woning of bedrijfspand. Het rapport vermeldt de risicoklasse en bevat alle analysecertificaten.

Onderzoek laten uitvoeren?
Asbestinventarisatie offertes

Asbestinventarisatie kosten voor jouw situatie?

Kosten asbestinventarisatie

Ben je benieuwd hoeveel een asbestinventarisatie of onderzoek kost voor jouw woning? Via Slimster kom je in contact met maximaal 4 asbestinventariseerders door gratis & vrijblijvende asbestinventarisatie offertes aan te vragen. Je vergelijkt de ontvangen offertes op prijs- en kwaliteitverhouding. Tenslotte kies je zelf het asbestbedrijf met de beste deal.

Vergelijk meer dan 200 aangesloten specialisten

ABO Milieuconsult
Asbest Advies Zeeland
BA Asbestinventarisaties
Holland milieutechniek
Olvaldi
Visser Asbestsanering
  1. Vraag binnen 1 minuut aan
  2. Ontvang vrijblijvende offertes
  3. Kies de beste deal