Wanneer is aanbouw vergunningsvrij?

Pascal van de Beek
Content Specialist
3 minuten

Het plaatsen van een aanbouw kan in sommige gevallen vergunningvrij. Vergunningvrij bouwen kan echter alleen op het achtererfgebied van een woning. Wat het achtererfgebied precies inhoudt, leggen we hieronder voor je uit. Daarna zetten we de belangrijkste eisen voor een vergunningvrije aanbouw voor je op een rij.

Help, heb ik wel of geen vergunning nodig?

vergunningsvrij uitbouwen

Je kan verschillende uitbouwen plaatsen in het achtererfgebied, als je maar voldoet aan enkele eisen. Je kan zelf uitzoeken of je vergunningvrij mag bouwen, maar je kan ook hulp inschakelen. De specialisten in ons netwerk plaatsen niet alleen de uitbouw voor je, maar nemen je ook graag het regelen van de vergunning uit handen.

4 meter vergunningvrij

Het is sinds 2014 eenvoudiger om vergunningvrij een aanbouw te plaatsen. Sinds 2014 kan een aanbouw van vier meter vergunningvrij worden gebouwd aan de achterzijde van een woning (dit was eerst 2,5 meter). Er moet dan wel nog aan andere voorwaarden worden voldaan.

Uitbouwen op achtererfgebied

De belangrijkste voorwaarde voor vergunningvrij bouwen: de aanbouw moet in het achtererfgebied worden geplaatst. Maar wat is dat achtererfgebied precies?

Het achtererfgebied:

  • begint een meter achter de voorgevel
  • loopt evenwijdig aan openbaar toegankelijk gebied (groen, wegen, water)

achtererfgebied uitbouw vergunningsvrij

(Woningen hier zijn evenwijdig gebouwd, waardoor het achtererfgebied eenvoudig te bepalen is)

Regels uitbouw vergunningsvrij

De onderstaande voorwaarden zijn de belangrijkste eisen om vergunningvrij te mogen bouwen. Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan heb je een vergunning nodig om een aanbouw te plaatsen.

uitbouw vergunningsvrije

1. voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, niet hoger dan:

a. 5 m,

b. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, en

c. het hoofdgebouw,

wat mag ik vergunningsvrij uitbouwen 2. voor zover op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw:

a. indien hoger dan 3 m: voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet hoger dan 3 m, de daknok gevormd door twee of meer schuine dakvlakken, met een hellingshoek van niet meer dan 55°, en waarbij de hoogte van de daknok niet meer is dan 5 m en verder wordt begrensd door de volgende formule: maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3,

b. functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, tenzij het huisvesting betreft in verband met mantelzorg,

3. op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn,

4. de ligging van een verblijfsgebied als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012, in geval van meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste bouwlaag,

5. niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte,

6. de oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan:

mag ik uitbouwen vergunningsvrij

a. in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2: 50% van dat bebouwingsgebied,

vergunningsvrij bouwen aanbouw b. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 300 m2: 50 m2, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2,

vergunningsvrij aanbouwen c. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2: 90 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2,

7. niet aan of bij:

a. een woonwagen,

b. een hoofdgebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan isbepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een bij die vergunning aangegeven termijn verplicht is de voor de verlening van de vergunning bestaande toestand hersteld te hebben,

c. een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden.

Ik voldoe niet aan de voorwaarden?

Wanneer is aanbouw vergunningsvrij?

Staat jouw aanbouw niet op de grond? Heeft jouw uitbouw een balkon? Is jouw aanbouw hoger dan het hoofdgebouw? Dit zijn enkele voorbeelden waarbij je wel een vergunning nodig hebt. Voldoet jouw aanbouw niet aan de bovengenoemde voorwaarden, dan is een omgevingsvergunning vereist. Deze vraag je aan met hulp van de specialist. Vraag een vrijblijvende aanbouw offerte aan om regionale specialisten met elkaar te vergelijken.

Vergunningsvrije uitbouw laten plaatsen?

AS memi bouw en renovatie
DRS projecten
IM2 bouw
soltectum
tanerflex
verandalux
Aannemersbedrijf F.H. v. Keulen
JS Badkamers
HGR Pro Bouw
ERIYA
DeLeidseBouwer
Cartexbouw
  1. Vraag binnen 1 minuut aan
  2. Ontvang vrijblijvende offertes
  3. Kies de beste deal
Gratis uitbouw offertes?
Geheel vrijblijvend
Wanneer is aanbouw vergunningsvrij?