Meeste Nederlanders sparen voor vakantie

Meeste Nederlanders sparen voor vakantie
Pascal van de Beek
Content Specialist
3 minuten

AMERSFOORT - Het is vandaag voor de 99ste keer Wereldspaardag, een dag die is bedoeld om mensen wereldwijd bewust te maken van het belang van sparen. In het kader daarvan vroeg vergelijkingssite Slimster.nl, met hulp van onderzoeksbureau Panel Inzicht, 2000 Nederlanders waarvoor zij eigenlijk sparen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat bijna de helft van Nederland spaart om een financiële buffer aan te leggen. Kijkend naar de meer concrete spaardoelen staan vakanties voorop. Bijna vier op de tien Nederlanders leggen geld opzij om op reis te kunnen.

Zeker in de huidige financieel onzekere tijden blijken veel Nederlanders dus vooral een potje op te bouwen voor onvoorziene tegenslagen. Volgens het Nibud zou je maandelijks zo’n tien procent van je inkomen moeten sparen. Uitgaand van een modaal jaarsalaris van 40 duizend euro bruto zou dat neerkomen op ongeveer 270 euro per maand. Maar dan moet je dat natuurlijk wel kunnen missen. Uit het onderzoek van Slimster blijkt dat bijna een op de zes Nederlanders nergens voor spaart. Het feit dat dit percentage in de armste provincies - Friesland en Groningen - het hoogst is, geeft volgens Slimster aan dat dit lang niet altijd een bewuste keuze is, maar dat sparen er voor veel mensen eenvoudigweg niet in zit.

Buffer of op vakantie

Van de ondervraagden die wel sparen, geeft 61 procent aan meer dan één spaardoel te hebben. De meesten sparen voor twee of drie verschillende zaken. Naast een buffer opbouwen of op vakantie kunnen is de aanschaf van een nieuwe auto een veelgenoemde reden om te sparen (20 procent van de ondervraagden spaart hiervoor). Een vergelijkbaar aantal Nederlanders spaart voor een verbouwing van hun woning. Ook het verduurzamen van de woning wordt door menig respondent (14,4 procent) genoemd.

Jongeren sparen voor woning, kwart van ouderen spaart niet

Kijkend naar de verschillen in spaardoelen tussen mannen en vrouwen, valt vooral op dat bijna een kwart van de mannen spaart voor een andere auto. Onder vrouwen is dit met 17 procent een stuk minder. Verder zijn er tussen de twee geslachten geen noemenswaardige verschillen in spaargedrag.

Spaardoelen per leeftijdscategorie

Bron: Slimster.nl - Integreren - Afbeelding downloaden - Interactieve tabel bekijken

Tussen de verschillende leeftijdscategorieën is het grootste verschil dat bijna een kwart van de twintigers spaart om een woning te kunnen kopen. Onder dertigers is dat een kleine 15 procent, terwijl dit spaardoel door leeftijdsgroepen daarboven nauwelijks genoemd wordt. Ook zijn twintigers de enige leeftijdsgroep waarin vakanties een belangrijker spaardoel zijn dan het opbouwen van een buffer. Verder blijkt een kwart van de vijftigers en zestigers nergens meer voor te sparen.

Provinciale verschillen

Het onderzoek van Slimster.nl laat ook enkele opvallende regionale verschillen zien in spaardoelen. Zo zijn inwoners van Flevoland het meest geneigd om te sparen voor het verbouwen van hun woning en het extra aflossen op hun hypotheek, terwijl Drenthe eruit springt met het hoogste percentage mensen dat spaart om hun woning te verduurzamen. In Utrecht is het opbouwen van een financiële buffer dan weer de belangrijkste prioriteit. Dat geldt ook voor Zeeland, maar hier sparen opvallend weinig mensen voor een nieuwe auto. Dat is vooral voor Noord-Brabanders en Limburgers belangrijk. Overijsselaren sparen het vaakst voor een nieuw interieur, terwijl Friezen en Groningers het vaakst aangeven nergens voor te sparen.

Sparen maakt gezonder

Meeste Nederlanders sparen voor vakantie

Het onderzoek van Slimster belicht de diverse spaardoelen van Nederlanders. Op Wereldspaardag staan we stil bij het feit dat sparen niet alleen zorgt voor financiële zekerheid, maar ook bijdraagt aan mentaal welzijn. Een financiële buffer vermindert stress en geeft gemoedsrust. Deze bevindingen tonen de noodzaak voor beleidsmakers om Nederlanders zonder de mogelijkheid om te sparen te ondersteunen, zodat iedereen kan genieten van de voordelen die financiële zekerheid met zich meebrengt.