Werknemer in de bouw werkt bijna 4 dagen per maand minder dan zzp'er

Werknemer in de bouw werkt bijna 4 dagen per maand minder dan zzp'er
Marvin Grouw
Content Manager
2 minuten

AMERSFOORT - Vergeleken met zelfstandig ondernemers werkt een werknemer in de bouw maandelijks 3,8 dagen minder. Een hoog ziekteverzuim onder bouwvakkers lijkt een van de oorzaken voor dit verschil te zijn. Dat blijkt uit onderzoek door matchingsplatform Slimster op basis van CBS-data. Vergeleken met andere sectoren worden enkele opvallende verschillen zichtbaar.

Dat een zelfstandige in de regel meer uren maakt mag volgens Marco Schuurman, eigenaar van Slimster, geen verrassing heten. "Een keer op zaterdag een extra klus doen, daar zeg je toch makkelijker je potje voetbal of familiebezoek voor af wanneer de opbrengsten rechtstreeks in je eigen portemonnee belanden", aldus Schuurman. "Maar bijna vier dagen per maand extra is wel echt een groot verschil."

Ziekteverzuim toegenomen

Daarnaast zal een zzp'er niet gauw een klus zal afzeggen vanwege ziekte. Onder werknemers in de bouw is het ziekteverzuim de afgelopen vijf jaar daarentegen sterk opgelopen. Waar het in 2017 nog 3,6 procent was, ligt het gemiddelde dit jaar tot dusver op 5,7 procent: een toename van meer dan vijftig procent dus. In de praktijk houdt het in dat iemand in de bouw dit jaar gemiddeld tien dagen ziek thuis zit, uitgaande van 180 werkbare dagen per jaar.

Ziekmelden door het werk

Doordat werken in de bouw in veel gevallen fysiek belastend werk is, zijn bovengemiddeld veel ziekmeldingen onder bouwlieden ook terug te leiden tot hun werk. Zo geeft 12,1 procent van de bouwlieden die zich ziekmelden aan dat dit hoofdzakelijk het gevolg van hun werk is. Nog eens 16,6 procent stelt dat dit op zijn minst ten dele aan het werk dat zij verrichten te wijten valt. Dat is heel anders dan in bijvoorbeeld de financiële dienstverlening, waarin nog geen 18 procent zich al dan niet deels ten gevolge van het werk ziekmeldt.

Leefstijlcoach Marvin Grouw van Voeding-en-fitness.nl vermoedt dat naast de fysieke belasting ook de toenemende werkdruk door personeelstekorten in de bouw meespeelt. "Dat is iets wat in de no-nonsense bouwwereld nog behoorlijk onderbelicht is. Maar het is goed denkbaar dat ook in deze sector de komende tijd meer mensen uitvallen, bijvoorbeeld door financiële stress als gevolg van de torenhoge energierekeningen", aldus Grouw. Hij is van mening dat werkgevers in de bouw meer aandacht een gezonde leefstijl onder werknemers meer zouden moeten stimuleren. Bedrijfsfitness, waarbij werknemers korting krijgen op een fitnessabonnement, is volgens hem bijvoorbeeld aan te raden.

Problematisch

Werknemer in de bouw werkt bijna 4 dagen per maand minder dan zzp'er

Juist nu Nederland in een huizencrisis verkeert en er reeds sprake is van een groot tekort aan technische vakmensen, lijkt grootschalige uitval van bouwpersoneel een groot probleem te zijn. Ook de installatiebranche valt bovendien onder deze sector: zij heeft het druk met het installeren van onder meer zonnepanelen, warmtepompen en airco’s. Stuk voor stuk zaken waar veel Nederlanders naar smachten om de energierekening te kunnen drukken. Daarmee neemt de werkdruk in de bouw toe en wordt zodoende de roep om meer vakmensen almaar groter.