Aantal gemelde autovernielingen in 10 jaar tijd gehalveerd

Aantal gemelde autovernielingen in 10 jaar tijd gehalveerd
Marco Schuurman
Marco Schuurman
Product Specialist
3 minuten

AMERSFOORT - De afgelopen tien jaar zijn er door de politie 52 procent minder vernielingen van auto’s geregistreerd. Tegelijkertijd werden er relatief gezien juist meer zaken opgelost. Dit blijkt uit onderzoek van autoverzekeringsvergelijker Slimster, op basis van CBS-data. Slimster concludeert tevens dat je auto in Overijssel en Drenthe het veiligst staat.

Waar er in 2012 nog 60.420 keer melding werd gedaan van een afgetrapte spiegel of kras in de lak, gebeurde dit in 2021 nog ‘slechts’ 28.940 keer. In de jaren daartussen nam het aantal geregistreerde vernielingen vrijwel ieder jaar af. Logischerwijs daalde daarmee in absolute zin ook het aantal opgeloste zaken.

Politie lost 23% meer zaken op

Echter, procentueel gezien werden er juist meer aangiftes opgelost. Zo lag het percentage opgeloste zaken in 2012 nog op 7,9 procent en in 2021 op 9,6 procent. Een toename van 1,7 procentpunt lijkt wellicht klein, maar in werkelijkheid wil het zeggen dat de kans dat een aangifte werd opgelost met liefst 23 procent is toegenomen. In het coronajaar 2020 lag het percentage opgeloste zaken zelfs boven de 11 procent.

Minder vaak aangifte gedaan

Marco Schuurman, eigenaar van Slimster, stelt dat de cijfers niet per se hoeven te betekenen dat het aantal vernielingen daadwerkelijk gehalveerd is. “Het idee bestaat dat het geen zin heeft om van dit soort zaken aangifte te doen, omdat van de dader vaak ieder spoor ontbreekt.

Tegelijkertijd laten de CBS-cijfers dus een ander beeld zien: dergelijke zaken worden de afgelopen jaren juist vaker opgelost. “Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat daders vaker op beeld vastgelegd worden. Steeds meer panden beschikken over beveiligingscamera’s, terwijl auto’s regelmatig zijn uitgerust met een dashcam”, aldus Schuurman.

Schadevrije jaren

Een andere mogelijke reden voor het gedaalde aantal aangiftes is dat Nederlanders met enkel een WA-verzekering in dit soort gevallen niet gedekt zijn. Ruim 20 procent van de autoverzekering vergelijker gebruikers op Slimster.nl kiest voor dit type verzekering. En wie wel een WA Plus- of allriskverzekering heeft, levert bij een claim vijf schadevrije jaren in, wanneer de tegenpartij onbekend is, zo geeft Schuurman aan. “Daardoor gaat je premie omhoog en dat kan je op jaarbasis zomaar enkele honderden euro’s schelen. Vandaar dat veel Nederlanders de reparatie liever uit eigen zak betalen of een krasje dan maar laten zitten.

Meeste vernielingen in Zuid-Holland, minste in Overijssel

Door het aantal autovernielingen per provincie te delen door het aantal inwoners, zocht Slimster tevens uit in welke provincies de kans op schade het grootst is. Wat blijkt: in Zuid-Holland werden afgelopen jaar per duizend inwoners 1,91 auto’s vernield. Noord-Holland en Noord-Brabant delen de tweede plek met 1,74 vernielingen per duizend inwoners, gevolgd door Limburg (1,73). Het laagste aantal vernielingen vond plaats in Friesland (1,33), Drenthe (1,25) en Overijssel (1,23). Deze getallen wijzen uit dat je in Zuid-Holland 56 procent meer kans loopt op schade dan in Overijssel.

Auto aan de straat

Schuurman veronderstelt dat het hoge aantal vernielingen in de Randstad te maken heeft met de parkeerproblemen aldaar. “In de stad hebben maar weinigen een eigen oprit. Veel auto’s staan dus dicht bij elkaar aan de straat geparkeerd. Tel daarbij op dat je in pakweg Rotterdam tamelijk anoniem over straat kan in vergelijking met een plattelandsdorp. Het ligt voor de hand dat de drempel om een vernieling aan te richten dan een stuk lager ligt.

Noot voor de redactie:

Aantal gemelde autovernielingen in 10 jaar tijd gehalveerd

De data uit dit artikel zijn afkomstig van het CBS en Slimster. Bijgevoegde afbeeldingen zijn door Slimster vervaardigd en mogen gebruikt worden voor publicatie. Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht? Neem dan contact op via onze Newsroom.