Kelder vergunning

Pascal van de Beek
Content Specialist
2 minuten

Een kelder bouwen mag alleen met een kelder vergunning. Er moet grondig worden onderzocht of de fundering van je huis en de kwaliteit van de bodem in orde zijn. Een aannemer kan je helpen bij de aanvraag van een kelder vergunning.

Vergunning kelder is verplicht

Wil je een kelder bouwen onder je huis, dan moet je altijd een kelder vergunning aanvragen. De reden hiervoor is, dat er veel risico’s zitten aan kelder bouw. De fundering onder je huis en dat van de buren kan beschadigd raken. Of je vloeren en muren raken beschadigd door verzakking. De grond onder je huis en je fundering moeten geschikt zijn voor kelderbouw. Dit wordt gecontroleerd met de aanvraag van een kelder uitgraven vergunning.

Moet je voor een kelder bouwen onder tuin vergunning aanvragen?

Bij een kelder bouwen in tuin, is een kelder uitgraven vergunning nodig, omdat het hier gaat om de bouw van een in de grond staand gebouw, waar altijd een vergunning voor nodig is. De grond van je tuin moet geschikt zijn voor het uitgraven van een kelder. Dat moet vooraf grondig onderzocht worden met behulp van een bodemonderzoek.

Moet je voor een kelder bouwen onder vergunningsvrije aanbouw vergunning aanvragen?

Bij een kelder bouwen onder vergunningsvrije aanbouw is een kelder vergunning noodzakelijk. Dat komt doordat de aanbouw (of het bijgebouw) door de bouw van een kelder, zich niet meer op, maar deels ook in de grond bevindt. Alleen de bouw van een op de grond staand(e) aanbouw/ bijgebouw is vergunningsvrij. Voor de bouw van een in de grond staand gebouw, zoals een kelder of een aanbouw/bijgebouw met kelder, is een bouwvergunning noodzakelijk.

Kosten kelder bouwen
Meer info
Kelder vergunning aanvragen

Aannemer helpt bij kelder vergunning aanvraag

Wil je een kelder bouwen vergunning aanvragen? Dan is de eerste stap die je moet zetten: het inschakelen van een aannemer. Voor de vergunning aanvraag, zijn de volgende 2 onderzoeken noodzakelijk:

1. Bodemonderzoek:

  • Wat is de opbouw van de grond?
  • In welke mate is de grond belastbaar?
  • Zijn er funderingsresten?
  • Is de grond verontreinigd?

2. Fundering onderzoek:

  • Wat is de staat van je huidige fundering?
  • Moet de fundering gerepareerd of vervangen worden voor kelder uitgraving?

Als het bodemonderzoek en/of fundering onderzoek negatieve resultaten geeft, dan moet je de grond en/of de fundering onder handen nemen. Pas dan kan de aannemer verder met zijn werkzaamheden: Met een beschrijving en berekeningen wordt omschreven en aangetoond dat kelder bouw op een verantwoorde, veilige manier mogelijk is.

Waar vraag je een kelder vergunning aan?

Een kelder vergunning aanvragen doe je bij je gemeente. Je gaat naar de website van je gemeente of naar het Omgevingsloket online. Op het Omgevingsloket online kun je volgen hoe het met je aanvraag van de kelder bouwen vergunning gaat, wat de stand van zaken is.

Prefab kelder plaatsen
Kelder inspiratie?
Kelder voorbeelden

Hoe lang duurt kelder vergunning aanvragen?

Kelder vergunning

Binnen 8 weken na de aanvraag van je kelder vergunning moet de gemeente aangeven of je wel of niet een kelder bouwen mag. Deze termijn mag 1x verlengd worden met maximaal 6 weken. Maximaal ben je dus 14 weken kwijt aan de aanvraag van je kelder bouwen vergunning.

Direct kelder specialisten vergelijken

AS memi bouw en renovatie
DRS projecten
IM2 bouw
soltectum
tanerflex
verandalux
Aannemersbedrijf F.H. v. Keulen
JS Badkamers
HGR Pro Bouw
ERIYA
DeLeidseBouwer
Cartexbouw
  1. Vraag binnen 1 minuut aan
  2. Ontvang vrijblijvende offertes
  3. Kies de beste deal
Gratis kelder offertes?
Geheel vrijblijvend
Kelder vergunning