• Onafhankelijke informatie
 • Gecontroleerde specialisten
 • 134.000+ vergelijkingen
Gecontroleerde specialisten
Onafhankelijke informatie
Hoe werkt een cv ketel?

Hoe werkt een cv ketel?

Ga naar

De meest populaire cv ketels zijn tegenwoordig hr combiketels met een doorstroommodel. We leggen dan ook de werking uit van deze doorstroom combiketel.

Verwarmen via cv ketel

 1. Een cv ketel verwarmt water doorgaans door de verbranding van aardgas.
 2. Dit aardgas wordt verhit door een brander.
 3. De hitte die ontstaat wordt via een warmtewisselaar afgegeven aan het cv-water.
 4. De circulatiepomp pompt dit verwarmde water rond in het centrale verwarmingssysteem.
 5. De thermostaat meet de temperatuur en stuurt de ketel bij zodat de temperatuur op gewenste temperatuur blijft.
 6. Het gebruikte en afgekoelde cv water stroomt terug naar de cv ketel.

Waarom hoger rendement bij hr ketels?

Tijdens het verbrandingsproces komen rookgassen vrij. Een conventionele cv ketel voert deze rookgassen af via een rookafvoerkanaal. Maar een hr (combi)ketel kan energie putten uit de rookgassen. Rookgassen bestaan grotendeels uit hete waterdamp. Een hr ketel laat de waterdamp condenseren op de warmtewisselaar, wat condensatiewarmte oplevert. Ook deze extra condensatiewarmte wordt gebruikt om water te verwarmen. Om de condens af te voeren is wel een condensafvoer nodig. De hr ketel wordt door dit proces ook wel een condensatieketel genoemd.

Voorheen werd de energie uit waterdamp, die verloren ging bij oude cv ketels, niet meegenomen in rendementsberekeningen. Hierdoor kregen hr ketels (condensatieketels) waarbij deze energie wél werd gebruikt, een rendement boven de 100%. Sinds 2015 hebben ketels die voorheen een Gaskeur HR107 (stond voor minimaal 107% rendement), nu gewoon HR als keurmerk. Met een warmtepomp kan je wel een rendement ver boven de 100% halen.

Warm water leveren

 1. In een doorstroom combiketel bevindt zich doorgaans een driewegklep.
 2. Driewegklep sluit toevoer van cv water af als er vraag naar warm tapwater is.
 3. Cv-water circuleert dan tussen de warmtewisselaar en de platenwisselaar, die de warmte aan koude tapwater afgeeft.
 4. Verwarmde tapwater stroomt via warmwaterleiding naar de kraan.
 5. In ketels met een driewegklep krijgt verwarming geen warm water als tapwater wordt verwarmd.
 6. ​​​​​​​Is er geen warm water meer nodig voor verwarming of tapwater, dan sluit het gasregelblok de gastoevoer. De rookgassen worden met behulp van de ventilator afgevoerd.
Denk goed na over locatie van combiketel Houd bij een combiketel rekening met de afstand tot de keuken en badkamer. Is deze groter dan 10 meter, dan kan het iets langer duren voor je warm water uit de kraan hebt. Aangezien combiketels tegenwoordig steeds compacter worden, worden deze lang niet altijd meer op zolder geplaatst.