• Onafhankelijke informatie
  • Gecontroleerde specialisten
  • 100.000+ vergelijkingen
Gecontroleerde specialisten
Onafhankelijke informatie
Deel deze pagina

Terugleveren & salderen

Steeds meer huishoudens in Nederland maken gebruik van zonnepanelen om hun eigen, groene stroom op te wekken. Deze opgewekte energie kan worden gebruikt om het eigen huishouden draaiende te houden. Onder bepaalde voorwaarden kan de afgenomen energie echter ook worden weggestreept tegen deze opgewekte energie. Lees op deze pagina meer over het terugleveren en salderen van stroom.

Wat betekent energie terugleveren?

Heb je zonnepanelen laten plaatsen en wek je nu ook zelf energie op? Deze energie kan je na opwekking direct gebruiken voor het eigen huishouden. Verbruik je de opgewekte energie direct, dan wordt deze niet geregistreerd door de elektriciteitsmeter. Wek je meer op dan je op dat moment verbruikt, dan wordt de energie teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Wat is salderen?

Salderen is in feite niets meer dan een simpele rekensom: de stroom die je hebt afgenomen minus de stroom die je hebt teruggeleverd.

Het is mogelijk dat je minder energie hebt teruggeleverd dan afgenomen. Maar je kan juist ook meer energie terugleveren dan verbruiken.

Minder stroom terugleveren dan verbruiken

Is de hoeveelheid energie die je hebt verbruikt hoger dan de energie die je hebt opgewekt? Dan betaal je het normale tarief voor het gesaldeerde verbruik. Je betaalt ook alleen belasting en leveringskosten over dit verbruik.

Voorbeeld

Met je zonnepanelen lever je 2500 kWh terug aan het energienet. Je eigen verbruik is 4000 kWh. Na het salderen (4000 - 2500) blijft er 1500 kWh over. Deze overige 1500 kWh moet je nog betalen volgens het normale leveringstarief van de energieleverancier en de energiebelasting wordt berekend over dit gesaldeerde verbruik.

Meer stroom terugleveren dan verbruiken

Lever je op jaarbasis meer energie terug dan dat je afneemt, dan wordt de teruggeleverde stroom verrekend tot je op 0 uitkomt. Houd je dan nog energie over? De energieleverancier is verplicht een ‘redelijke terugleververgoeding’ te betalen voor dit overschot, maar bepaalt zelf de hoogte van de vergoeding. Houd er rekening mee dat € 0,07 per kWh al als redelijk wordt gezien. Om deze reden is het uit financieel oogpunt niet aan te raden veel meer zonnepanelen te plaatsen, dan je zelf nodig hebt.

Voorbeeld

Heb je 3500 kWh teruggeleverd en 2500 kWh afgenomen? Na het salderen (2500 - 3500) blijft er nog 1000 kWh over. Stel: de energieleverancier biedt een redelijke vergoeding van € 0,07 per kWh, dan ontvang je nog (1000 x 0,07) € 70,- van de leverancier.

Voorwaarden om te salderen

Niet iedereen kan zomaar energie salderen. Er is een salderingsgrens getrokken, die sinds 1 januari 2014 is gewijzigd. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

  • Het terugleveren van de elektriciteit moet via dezelfde aansluiting gebeuren als het leveren van de elektriciteit.
  • Salderen geldt enkel voor kleinverbruikers: een aansluiting mag maximaal 3x80 ampère zijn.
  • Je kan nooit meer salderen dan je zelf hebt verbruikt.
  • De energieleverancier en netbeheerder moeten op de hoogte zijn.
  • Je hebt een elektriciteitsmeter nodig die geschikt is voor terugleverregistratie.

Analoog of slimme meter?

Ga je zonnepanelen kopen? Vaak wordt je aangeraden om de analoge meter te vervangen. Veel verstandiger is om eerst te controleren of de huidige meter ook terug kan tellen. Je hebt het recht om een slimme meter te weigeren, om te voorkomen dat de meter op afstand uit te lezen is.

Naast het verschil tussen een analoge of slimme meter is er bij het salderen ook een verschil tussen een enkele of dubbele meter.

Salderen enkele meter

Kan een meter terugtellen, dan loopt deze direct terug zodra er meer stroom wordt opgewekt dan verbruikt. Bij een slimme meter zijn er aparte meters voor het verbruik en voor de opwekking van energie. Deze standen worden bij de jaarnota vervolgens van elkaar afgetrokken, waarna er een gesaldeerd verbruik of overschot overblijft.

Salderen dubbele meter

Heb je een analoge meter die terug kan tellen en krijg je energie tegen een dubbel tarief? In dat geval loopt de teller die op dat moment telt, terug wanneer je meer energie opwekt dan verbruikt. Een slimme meter houdt apart bij welke energie wordt verbruikt en opgewekt. De opgewekte energie wordt afgetrokken van het tarief waarin het wordt opgewekt. Een dubbele meter wordt per meter gesaldeerd: hoog en laag tarief. Energieleveranciers gaan verschillend om met deze dubbele meters en salderen. Heb je een dubbele meter? Bekijk dan altijd hoe de energieleveranciers met het salderen van dubbele meters omgaan.

Vergelijk offertes en bespaar

Wil je zonnepanelen laten plaatsen? Dan raden we je aan om via Slimster gratis offertes te vergelijken om de beste installateur te vinden voor jouw opdracht. Maar je kan ook energieleveranciers vergelijken. Bekijk leveringstarieven, de voorwaarden wat betreft een dubbele meter en de hoogte van de vergoeding wanneer je meer energie opwekt dan verbruikt. Door slim te vergelijken, kan je (nu en in de toekomst) een hoop tijd en geld besparen.