Actievoorwaarden Beurs Eigen Huis kaartjes

Actievoorwaarden en spelregels winactie

 1. Winacties worden uitgeschreven door Slimster onder de handelsnaam Slimster B.V. gevestigd te Nijkerk. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je de voldaan hebt aan de eisen in de beschrijving van de winactie. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte en complete informatie bij deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. De winacties worden op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is gevrijwaard van deze winactie.
 6. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 7. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 8. Deelnemers moeten een minimumleeftijd van 18 jaar hebben en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 9. Winnaar(s) worden op een willekeurige en onpartijdige manier geselecteerd.
 10. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. Winnaars worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na het sluiten van een actie persoonlijk op de hoogte gesteld.
 12. Naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen deze actievoorwaarden worden gewijzigd.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van acties worden verkregen worden niet verstrekt aan derden. De gegevens worden alleen gebruikt om contact op te nemen met de winnaars en worden daarna niet gebruikt of opgeslagen.
 15. De winacties van Slimster zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de klantenservice via: 0341-260676 of per mail via: info@slimster.nl