• Genomineerd voor Website van het Jaar 2020
  Vergelijken via Slimster is gewoon mogelijk, maar houd wel rekening met de RIVM richtlijnen. #LetOpElkaar ❤️ Meer weten?
  SEEH subsidie
  Ga naar

  Wat is de SEEH subsidie?

  De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is bedoeld als stimulans voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Vanaf 2 september 2019 tot en met 31 december 2020 is de SEEH subsidie weer beschikbaar.

  Subsidiebedragen tijdelijk verhoogd! Is minstens 1 van de minimaal 2 isolatiemaatregelen na 1 juni 2020 uitgevoerd en betaald? Dan kom je in aanmerking voor het tijdelijk verhoogde subsidiebedrag. Deze tijdelijke verhoging is beschikbaar tot en met 31 december 2020.

  Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) in 2020

  De SEEH-subsidie werd in 2016 ingevoerd, maar de pot was binnen enkele maanden leeg. Nu is de subsidie opnieuw ingevoerd met een budget van 84 miljoen euro. De subsidieregeling loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020, tenzij de 84 miljoen eerder op is. Aanvragen kan vanaf 2 september 2019, maar geldt voor maatregelen die vanaf 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd.

  Voor woningisolatie blijft er ook na 2020 subsidie beschikbaar. De ISDE regeling wordt dan uitgebreid met isolatiemaatregelen.

  tijdelijke verhoging seeh subsidie

  Energiezuinige isolatiemaatregelen

  Ben je eigenaar en bewoner van een woning? De belangrijkste voorwaarde voor de SEEH-subsidie is dat je minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen hebt uitgevoerd en betaald.

  Op de website van de RVO vind je de lijst met de energiebesparende maatregelen inclusief de (isolatie)voorwaarden. Naast het aanvragen van subsidie voor 2 of meer energiebesparende maatregelen, kun je ook subsidie aanvragen voor 1 of meer aanvullende maatregelen. Het gaat hier om:

  • isolerende voordeur of achterdeur
  • energiezuinig ventilatiesysteem
  • waterzijdig inregelen van verwarmingssysteem
  • energiedisplay of slimme thermostaat

  Hoe Subsidie Energiebesparing Eigen Huis aanvragen?

  Je kunt de SEEH aanvragen op www.rvo.nl. Aanvragen is mogelijk vanaf 2 september. Je kunt subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen die vanaf 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. Als eigenaar/bewoner kun je subsidie aanvragen nadat je de maatregelen hebt laten uitvoeren.

  Heb je een maatwerkadviesrapport aangevraagd én 2 energiebesparende maatregelen laten uitvoeren? Dan kun je ook subsidie aanvragen voor het maatwerkadviesrapport.

  Aanvragen subsidie Zeer Energiezuinig Pakket

  Je kunt ook subsidie aanvragen voor een Zeer Energiezuinig Pakket. Deze maatregelen voer je uit in je hele woning. Deze maatregelen stellen hoge eisen aan isolatiewaarden. Voldoen de uitgevoerde maatregelen aan de voorwaarden? Dan heb je recht op € 4.000 bovenop de subsidie voor de losse maatregelen, met een maximum van € 15.000 inclusief het bonusbedrag.

  Bekijk hier alle voorwaarden voor de ZEH subsidie.

  SEEH voor Vereniging van Eigenaren

  Als VvE kan je ook in aanmerking komen voor de SEEH-subsidie. Als Vereniging van Eigenaren kan je tot en met 31 december 2022 gebruikmaken van deze regeling. De subsidie is beschikbaar voor VvE's, wooncoöperaties en woonverenigingen. Voorwaarde is dat de eigenaren zelf in de woningen wonen en deze niet verhuren. Je kunt subsidie aanvragen voor:

  • Energieadvies door gecertificeerde energieprestatieadviseur (evt. in combinatie met procesbegeleiding of MJOP)
  • Energiebesparende maatregelen, zoals isolatiemaatregelen of Zeer Energiezuinig Pakket

  Tip: de tijdelijke verhoging van het subsidiebedrag geldt ook voor VvE's.

  Wil je met een VvE 2 of meer energiebesparene isolatiemaatregelen uitvoeren? Dan kun je vooraf subsidie aanvragen, dus voordat je de maatregelen uitvoert.

  Subsidie voor energieadvies

  Wil je weten welke energiebesparende maatregelen het beste rendement hebben voor je gebouw(en)? Dan kun je subsidie aanvragen voor energieadvies.

  Totaalbudget SEEH Vereniging van Eigenaren

  Voor de SEEH voor Vereniging van Eigenaren is in totaal € 12 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Ook is er € 2 miljoen beschikbaar voor energieadvies, MJOP en procesbegeleiding.

  Deel deze pagina